บทความของคุณ Kitichai Taechangamlert เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ
บทความโดย

Kitichai Taechangamlert

ผมสูญเสียพ่อ และ แม่ ในอุบัติเหตุไฟไหม้ตอนอายุ 12 ขวบ ผมต้องใช้ความเพียร อุตสาหะในการทำการค้าและส่งเสียตัวเองเรียนเพื่อสอบเทียบม.ต้นและม.ปลายและสอบเอ็นทรานซ์ ติดอันดับ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์จุฬา (ซึ่งคะแนนที่สอบได้สามารถเข้าศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ถ้าผมเลือก) แต่ด้วยการค้าที่ทำ ทำให้ไม่สามารถเรียนเต็มเวลาได้ จึงลาออกจากคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อไปเรียนคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถจบภายใน 3 ปีครึ่ง พร้อมเกียรตินิยมอันดับ 2 และเรียนฟรี 2 เทอม แล้วสอบ MBA ติดทั้ง จุฬา ธรรมศาสตร์ นิด้า โดยเลือกเรียนจุฬา ช่วงที่เรียนโทเป็นจุดเริ่มต้นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และลงทุนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 20 ปี จนเป็นที่มาของตำแหน่งผู้ถือหุ้นใหญ่ในองค์กรเอกชนมากมาย เส้นทางการเป็นนักลงทุนนอกจากหุ้น ยังต่อยอดการลงทุนด้วย อสังหาริมทรัพย์ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 14 ปี ผลงาน - นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ตั้งแต่ปี 2537) - นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ตั้งแต่ปี 2544) - นักเขียนหนังสือ BEST SELLER “จาก1ล้านเป็น500ล้านผมทำอย่างไร” และ“ออมจากน้อยเป็นร้อยล้าน” - วิทยากรคอร์สสัมมนา เกี่ยวกับการออมเงิน การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ - วิทยากรรับเชิญ งานสัมมนาต่างๆ อีกมากมาย - คณะทำงานเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ - อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง การธนาคาร และ สถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎรช่วงปี 2555-2557 - กรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อนุกรรมการด้านการเงินของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ทุกวันพุธหน้า B8 ในคอลัมน์ "เขียนอย่างที่คิด by Gid" - คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจหน้า 15 เดือนละครั้ง ในคอลัมน์ “จับช่องลงทุน” - คอลัมนิสต์ประจำนิตยสาร Condo Guide, Me(Market Evolution) และ คนรวยหุัน - คอลัมนิสต์ประจำวารสารเภตรา ของจุฬา - Blogger ประจำ Sanook Money! - VDO สั้นๆเกี่ยวกับชีวิตผม, http://youtu.be/8OcS4Jy7aWY ผมอยากให้เรื่องราวชีวิตผมเป็นแรงบันดาลใจให้คนทุกคนมีความเชื่อมั่นและประสบผลสำเร็จในชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด ใหม่ล่าสุด

เนื้อหาทั้งหมด
ใหม่ล่าสุด
กำลังโหลดข้อมูล