นโยบายการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายการใช้คุกกี้

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566

Sanook.com (“บริการ”) หรือ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา”) และผู้ให้บริการรายอื่นตั้งค่าและใช้คุกกี้ รวมถึงเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บ ดูแลข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งาน ส่งโฆษณา ให้บริการบทความ วิเคราะห์และจัดเก็บการใช้งานบนบริการ ยกตัวอย่างเช่น การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ เป็นพื้นฐานสำหรับการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ของผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่เหมือนกัน รวมถึงเราควบคุมเครื่องมือต่างๆ อย่างไรจะถูกระบุไว้อยู่ด้านล่างนี้

ช่องทางติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อหารือเกี่ยวกับการตั้งค่าการใช้งานคุกกี้ หรือนโยบายการใช้งานคุกกี้ โปรดติดต่อเราตามช่องทางติดต่อด้านล่าง พร้อมระบุรายละเอียดข้อสงสัย ข้อหารือมาให้ชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบข้อสงสัย ข้อหารือที่ท่านส่งมาโดยไม่มีการระบุรายละเอียดใดๆ

ชื่อ: บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 10, 11, และ 12 (ยูนิต 3-5) ซอยสุขุมวิท 40 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-833-3000
โทรสาร: 02-833-3113

ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านบน (ส่งถึงฝ่ายดูแลข้อมูลส่วนบุคคล)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้หากต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของเรา

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลเล็กๆ วางอยู่บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ระบุตัวตนและจดจำผู้ใช้งาน หรืออุปกรณ์เพื่อจะจัดเก็บข้อมูล เราอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยอัตโนมัติผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้จะถูกแบ่งประเภทไปตามหน้าที่การใช้งานและวัตถุประสงค์การใช้งานของเรา ได้แก่ คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย และคุกกี้เพื่อนำเสนอโฆษณาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราและหุ้นส่วนบุคคลภายนอกของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้สำหรับข้อมูลการเข้าใช้บริการ เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของท่านให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ รวมถึง

 1. จดจำผู้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้จะช่วยให้เราระบุตัวตนได้ว่าท่านคือผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้บนบริการของเรา หรือเก็บการตั้งค่า หรือข้อมูลที่ท่านเคยให้เราไว้
 2. วิเคราะห์การใช้งานของท่านบนบริการของเรา เราสามารถใช้คุกกี้เพื่อจะเข้าใจว่าผู้ใช้บริการใช้งานอะไรบ้างบนบริการของเรา หรือหน้าไหน ส่วนไหนของบริการที่เป็นที่นิยมที่สุด
 3. นำเสนอโฆษณา โดยใช้คุกกี้ช่วยให้เรานำเสนอโฆษณาที่เราเชื่อว่าท่านจะสนใจโดยมาจากข้อมูลของท่าน (ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อเราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร และหัวข้อเกี่ยวกับโฆษณาในนโยบายความเป็นส่วนตัว)

โปรดสังเกตว่าเราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น แต่อาจจะมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลมาด้วยผ่านเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อให้ผู้โฆษณาและหุ้นส่วนอื่นๆ ของเราวิเคราะห์ได้ว่าท่านและบุคคลอื่นๆ ใช้บริการเราอย่างไรเพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสม

ชนิดของคุกกี้

เราขออธิบายเพิ่มเติมในตารางด้านล่างว่าเราใช้คุกกี้แต่ละประเภทอย่างไรบนบริการของเรา โดยทั้งหมดหรือบางส่วนของคุกกี้อาจอยู่บนเบราว์เซอร์ของท่าน เบราว์เซอร์ของท่านอาจสามารถปิดหรือจัดการคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าถ้าท่านทำเช่นนั้น เราอาจจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานตามความชอบของท่านได้ และบริการบางส่วนของเราอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างที่สมควร

ชนิดของคุกกี้ชื่อของคุกกี้บทบาทวัตถุประสงค์ของคุกกี้หากปิดการใช้งานคุกกี้

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies)

SANOOKID
snk_eu_gdpr
_ga
_gaexp
_gat_UA-8147095-6
_gid
_ga_M0RYDTKBFK
คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการของเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ของเว็บไซต์เราได้ทุกส่วน โดยเฉพาะส่วนสมาชิกผู้ใช้งานของเว็บไซต์ ตลอดจนการตรวจสอบจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

> สำหรับการใช้บริการ www.sanook.com เพื่อระบุตัวตนของสมาชิก sanook ก่อนเข้าใช้บริการต่างๆ

> สำหรับวิเคราะห์สถิติ เพื่อช่วยตัดสินใจการดำเนินแผนงานทางธุรกิจ และการปรับปรุงการให้บริการ- ข้อมูลแหล่งที่มาของผู้ใช้งาน เช่น. ผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ Sanook จาก Google Search หรือ Social Network- ข้อมูลการใช้งานของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในระดับภาพรวม

> สำหรับการทดสอบ A/B test เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์

คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ รวมถึงการสมัคร และลงทะเบียนใช้งานสมาชิก ตลอดจนความปลอดภัยในการใช้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ จึงไม่สามารถปิดการใช้คุกกี้ประเภทนี้ได้

คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Performance Cookies)

_saคุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อวิเคราะห์ และช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมการใช้งาน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา

> เพื่อช่วยในการตัดสินใจ การดำเนินแผนงานทางธุรกิจ และการปรับปรุงการให้บริการ

> เพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อวิเคราะห์และนับจำนวนผู้ใช้งาน- ข้อมูลการใช้งาน เช่น. ระยะเวลาในการใช้บริการ, เวลา, หน้า landing page

> เพื่อปรับปรุงความเร็ว สมรรถนะ และประสิทธิผลของบริการของเรา ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้นี้สามารถช่วยเรื่องการไหลเวียนของเราเตอร์ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ และประเมินความเร็วในการโหลดข้อมูลของบริการเราเมื่อมีผู้ใช้งานจำนวนมาก

เราจะไม่สามารถ วิเคราะห์สถิติ เพื่อช่วยตัดสินใจการดำเนินแผนงานทางธุรกิจ และการปรับปรุงการให้บริการซึ่งอาจส่งผลให้เราไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากลับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

ชื่อผู้ให้บริการ : Googlegid

ชื่อผู้ให้บริการ : Taboolataboola_session_id,
taboola_select,
taboola_fp_td_user_id,
t_gid,
trc_cookie_storage,
_tb_sess_r,
_tb_t_ppg,
abLdr,
abMbl,
tb_click_param

คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการบันทึก และจดจำคุณลักษณะต่างๆ ที่ท่านได้เลือกขณะเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เช่น หมวดหมู่ และเนื้อหาที่ท่านชอบอ่านมากที่สุด เราจะบันทึกข้อมูลเหล่านี้ และนำกลับมาใช้เมื่อท่านกลับเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราอีกครั้ง เพื่อปรับให้ท่านได้รับชมเนื้อหาได้ตรงกับความชอบของท่านให้มากที่สุด

> การแสดงเนื้อหาตามความสนใจ- การแสดงเนื้อหาตามความสนใจ: เพื่อใช้แนะนำคอนเทนต์เรื่องที่เกี่ยวข้อง ตามความสนใจของผู้อ่านได้

เราจะไม่สามารถแสดงเนื้อหาตามความสนใจ เพื่อใช้แนะนำคอนเทนต์เรื่องที่เกี่ยวข้อง ตามความสนใจของท่าน

คุกกี้เพื่อนำเสนอโฆษณาให้กับกลุ่มเป้าหมาย (Advertising Cookies)

ชื่อผู้ให้บริการ : Google Ads Manager__gads,
.doubleclick.net,
IDE

ชื่อผู้ให้บริการ : PubmaticDPSync3,
KADUSERCOOKIE,
KRTBCOOKIE_[0-9],
KTPCACOOKIE,
PMDTSHR, PUBMDCID,
PugT,
SPugT,
SyncRTB3,
pp,
repi

ชื่อผู้ให้บริการ : Innitygeo,
iUUID,
innity.dmp.225.sess,
innity.dmp.225.sess.id,
innity.dmp.cks.appxs,
innity.dmp.cks.innity

ชื่อผู้ให้บริการ : dnxs uuid2,
icu

ชื่อผู้ให้บริการ : Facebookc_user

ชื่อผู้ให้บริการ : Criteo Cto_bundle

ชื่อผู้ให้บริการ : Taboola taboola_session_id,
taboola_select,
taboola_fp_td_user_id,
t_gid,
trc_cookie_storage,
abLdr,
abMbl
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกกำหนดผ่านเว็บไซต์โดยพาร์ทเนอร์โฆษณาของเรา โดยพาร์ทเนอร์ดังกล่าวอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของท่าน เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์การนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด และช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาที่เรานำเสนอด้วย ตลอดจนช่วยป้องกัน หรือจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นโฆษณาเดิมซ้ำๆ

> การโฆษณา- การโฆษณาตามความสนใจ: เพื่อแสดงโฆษณาที่สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งาน โดยอ้างอิงตามกิจกรรมของผู้ใช้ บนเว็บไซต์ บนโมไบแอปพลิเคชั่น และการใช้งานบนอุปกรณ์ดิจิตอลอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ ผู้ใช้งานสนใจ ในเชิงพาณิชย์- การแสดงโฆษณา: เพื่ออนุญาตให้ผู้เผยแพร่โฆษณา นำเสนอโฆษณาต่างๆแก่ผู้ใช้งาน- การกำหนดความถี่สูงสุดในการมองเห็นโฆษณา: เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานเห็นโฆษณาเดียวกันหลายครั้งเกินไป

ท่านจะยังคงได้รับโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา แต่อาจไม่ตรงกับความสนใจของท่าน ไม่สามารถแสดงโฆษณา ที่ระบุตามความชอบ หรือ ความสนใจของท่านได้

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

เราอาจอนุญาตให้ผู้โฆษณาและหุ้นส่วนบุคคลภายนอกอื่นๆ มาวางคุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ไว้บนบางบริการของเราเพื่อวิเคราะห์ว่าบริการเหล่านี้ถูกใช้อย่างไรและนำไปเสนอโฆษณา โปรดสังเกตว่าการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเอง เราไม่อาจรับผิดชอบในการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอก ท่านสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคุกกี้ของบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์เราได้ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

Google Ads Manager:https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en

Pubmatic:https://pubmatic.com/legal/privacy-policy/

Innity:https://www.innity.com/privacy-policy/

Adnxs:https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/

Facebook:https://www.facebook.com/policy/cookies/

Criteo:https://www.criteo.com/privacy/

Taboolahttps://www.taboola.com/policies/privacy-policy

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถบริหารจัดการคุกกี้บนเว็บไซต์ผ่านการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ได้ และท่านมีทางเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโดยยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบคุกกี้ ถ้าท่านเลือกจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ท่านอาจจะพบว่าระบบหรือบริการของเราอาจไม่สามารถบริการได้เต็มประสิทธิภาพ การตั้งค่าบนบนเบราว์เซอร์แต่ละประเภทค่อนข้างจะแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อจะบริหารจัดการคุกกี้ ท่านควรเข้าไปตรวจสอบการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของท่าน

เราเข้าใจว่าท่านอาจจะต้องการรู้จักคุกกี้มากขึ้น ดังนั้นเราจะจึงจะจัดหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ให้ท่านทราบ รวมถึงแต่ละประเภทจะถูกใช้อย่างไร และท่านสามารถปรับการตั้งค่าคุกกี้อย่างไร บน www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org ทั้งนี้โปรดเข้าไปยังไอคอนด้านล่างนี้สำหรับรายละเอียดที่จะปิดหรือลบคุกกี้สำหรับเบราว์เซอร์ทั่วๆ ไป ดังนี้

เรายังมีการใช้เทคโนโลยีติดตามอื่นๆ นอกเหนือจากคุกกี้ดังนี้

 • การแชร์ข้อมูลท้องถิ่น หรือ แฟลชคุกกี้ ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนข้อมูล บทความบนเบราว์เซอร์ โดยอโดบีแฟลช คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้ในการลงโฆษณาและบทความ วิดีโอ บนเว็บไซต์ เหมือนคุกกี้ประเภทอื่นๆทีจะเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ของท่าน บางอันจะถูกใช้เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมแฟลช โดยแฟลชคุกกี้จะถูกลบได้จากภายในอโดบีแฟลชเท่านั้นไม่ใช่บนเบราว์เซอร์ กรุณาเข้าไปดูวิธีการจัดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านและลบแฟลชคุกกี้ได้ที่ http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html
 • เว็บเซิร์ฟเวอร์ และข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชัน บริการของเราจะจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติเพื่อช่วยเราตรวจสอบและป้องกันบริการของเรา วิเคราะห์การใช้งาน และปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้งาน ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจะมีดังนี้
  • ไอพีแอดเดรส และชนิดของเบราว์เซอร์
  • ข้อมูลอุปกรณ์ รวมถึงที่ระบุตัวตนของอุปกรณ์ (UDID) ที่อยู่ MAC ที่ระบุตัวตนสำหรับ ผู้โฆษณา (IFA) และที่ระบุตัวตนอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน หรือตามแต่ที่ได้รับมอบหมาย
  • ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์และข้อเท็จจริงทางเทคนิคอื่นๆ
  • เมือง รัฐ และประเทศที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา
  • หน้าที่เข้าเยี่ยมชม บทความที่เปิดดู บันทึก
  • ข้อมูลหรือข้อความที่กรอก หรือบันทึก
  • ลิงค์ หรือปุ่มที่กดเข้าไปดู
  • URLs ที่เข้าเยี่ยมชมก่อนหน้าและหลังจากใช้บริการของเรา

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

นอกจากที่ท่านสามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้บนเบราว์เซอร์ในการจัดการคุกกี้ได้แล้ว ท่านสามารถปรับการตั้งค่าการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับตั้งค่า โปรดเยี่ยมชมที่หัวข้อชนิดของคุกกี้ตามที่ระบุไว้ด้านบน

อย่างไรก็ตาม เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้บางตัว อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้ท่านไม่สามารถใช้งาน หรือบริการของเราได้บางส่วน

สัญลักษณ์ที่ไม่ให้ติดตาม (Do Not Track)

บางเบราว์เซอร์ส่งสัญลักษณ์ที่ไม่ให้ติดตามมายังเว็บไซต์ต่างๆ เนื่องจากขาดกระบวนการในการใช้ตีความสัญลักษณ์ที่ไม่ให้ติดตามในอุตสาหกรรม เราจึงไม่สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือตอบสนองต่อสัญญาณนี้จากเบราว์เซอร์ได้ในตอนนี้ เรายังคงควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ในอุตสาหกรรมต่อไป และจะตอบสนองต่อเรื่องสัญลักษณ์ที่ไม่ให้ติดตามเท่าที่จำเป็น

การเชื่อมต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์

บางบริการของเราอาจรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น ปุ่มกดถูกใจบนเฟซบุ๊ก และปุ่มแชร์ หรือปุ่มตอบสนองต่างๆ นอกจากนี้ท่านอาจจะเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ของท่านในการลงชื่อเข้าใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น เฟซบุ๊กหรือลิงค์อินเพื่อเข้ามายังบริการของเรา ถ้าท่านเลือกที่จะเชื่อมต่อโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือบริการอื่นที่คล้ายคลึงกัน เราอาจจะได้รับข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านจากบริการนั้นเพื่ออนุญาตให้ท่านลงชื่อเข้าใช้งาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านเลือกจะแบ่งปันเมื่อท่านเชื่อมต่อด้วยบริการเหล่านี้

บริการเหล่านี้อาจจัดเก็บข้อมูลของท่าน เช่นเว็บไซต์ที่ท่านเคยเข้าเยี่ยมชม ไอพีแอดเดรส และอาจจะมีการตั้งค่าคุกกี้เพื่อที่จะให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม เราจะไม่รับผิดชอบถึงความปลอดภัยหรือข้อมูลความเป็นส่วนตัวใดๆ ที่ถูกจัดเก็บโดยบริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้ ท่านควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของบริการของบุคคลภายนอกที่ท่านเชื่อมต่อ ใช้ หรือเข้าถึง ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกแบ่งปันผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ หรือผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์รายอื่น โปรดอย่าเชื่อมต่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านกับบัญชีของท่านบนบริการเรา และโปรดอย่าใช้ระบบแชร์ข้อมูลบนบริการของเรา