ร้องเรียนเนื้อหาไม่เหมาะสม Sanook Feedback

Sanook Feedback

โปรดกรอกข้อมูลของผู้ร้องเรียน (หรือตัวแทน) และรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
อัปโหลดไฟล์ ขนาดไม่เกิน 7 MB
อัปโหลดไฟล์ ขนาดไม่เกิน 7 MB

รายละเอียดที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผู้ให้บริการหรือสื่อสังคมออนไลน์
เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 10, 11 และ 12 (ยูนิต 3-5) ซอยสุขุมวิท 40 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110โทร. 02-833-3000 โทรสาร. 02-833-3113
อีเมล. legal-ca@tencent.co.th