อัพเดทล่าสุด

ราคาน้ำมัน

ราคา บาท / ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 9126.38
แก๊สโซฮอล์ E2023.64
ดีเซล27.79
แก๊สโซฮอล์ 9526.65
แก๊สโซฮอล์ E8519.64
เบนซิน 9534.06
ก๊าซ CNG (NGV)15.35