อัพเดทล่าสุด

ราคาน้ำมัน

ราคา (บาท/ลิตร)
แก๊สโซฮอล์ 9120.98
แก๊สโซฮอล์ E2019.74
ดีเซล20.89
แก๊สโซฮอล์ 9521.25
แก๊สโซฮอล์ E8517.74
ก๊าซ CNG (NGV)14.17
*ราคาขายปลีก กทม. ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม.