อัพเดทล่าสุด

ราคาน้ำมัน

ราคา บาท / ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 9126.08
แก๊สโซฮอล์ E2023.34
ดีเซล25.69
แก๊สโซฮอล์ 9526.35
แก๊สโซฮอล์ E8519.34
เบนซิน 9533.76
ก๊าซ CNG (NGV)16.07