อัปเดตล่าสุด

ราคาน้ำมัน

อัปเดตวันที่ 16 ต.ค. 64 (05:00 น.)
ประเภทราคา (บาท/ลิตร)
แก๊สโซฮอล์ 9531.15
แก๊สโซฮอล์ 9130.88
แก๊สโซฮอล์ E2029.64
แก๊สโซฮอล์ E8523.44
ดีเซล B731.29
ก๊าซ CNG (NGV)15.80

*ราคาขายปลีก กทม. ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม.