อัพเดทล่าสุด

ราคาน้ำมัน

ราคา (บาท/ลิตร)
แก๊สโซฮอล์ 9125.18
แก๊สโซฮอล์ E2023.94
ดีเซล B726.79
แก๊สโซฮอล์ 9525.45
แก๊สโซฮอล์ E8520.14
ก๊าซ CNG (NGV)13.46
*ราคาขายปลีก กทม. ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม.