อัพเดทล่าสุด

ราคาน้ำมัน

ราคา บาท / ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 9126.48
แก๊สโซฮอล์ E2023.74
ดีเซล26.09
แก๊สโซฮอล์ 9526.75
แก๊สโซฮอล์ E8519.54
เบนซิน 9534.16
ก๊าซ CNG (NGV)16.07