ดวงรายปี 2561 การงาน ราศีมีน 15 มี.ค. - 14 เม.ย. จาก ใต้ชายคาคู่สร้างคู่สม โดยสำนักโหรอุตตราษาฒ

ดวงรายปี 2561 การงาน ราศีมีน 15 มี.ค. - 14 เม.ย. จาก ใต้ชายคาคู่สร้างคู่สม โดยสำนักโหรอุตตราษาฒ

ดวงรายปี 2561 การงาน ราศีมีน 15 มี.ค. - 14 เม.ย. จาก ใต้ชายคาคู่สร้างคู่สม โดยสำนักโหรอุตตราษาฒ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

มกราคม  กิจการงานของท่านยังเกี่ยวข้องกับงานเก่าๆ ต้องทำร่วมกับผู้อื่น อาจพัวพันกับการรับช่วยงานบางอย่าง เป็นช่วงที่หมู่คณะครอบครัวเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจ  การงานของท่านเป็นอย่างสูง และส่งผลระยะยาวมีมิตรสหายเข้ามาติดต่อปรองดองช่วยเหลือการงานด้วยดี  ทำอะไรที่ยากเป็นง่าย

กุมภาพันธ์  งานด้านใช้สมองจะมีผลดีกว่า ด้านใช้แรงงานได้ผลดีสำหรับงานที่ต้องทำเป็นความลับ  งานไม่เปิดเผย งานอยู่เบื้องหลังความสำเร็จต่างๆ หรืองานประเภทปิดทองหลังพระ  อาจต้องอยู่ในสภาพห่างไกลจากสิ่งแวดล้อมปกติ  บางท่านพัวพันกับโรงงาน  สถานรักษาพยาบาล  การศาสนา พัวพันกับสิ่งคลุมเครือ ลวงตาลวงใจ ชื่อเสียงเครดิตไม่ค่อยได้รับการยอมรับ ต้องรอให้พ้นกลางเดือนไปแล้ว  ชื่อเสียงเครดิตของท่านจึงจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

มีนาคม  ได้แสดงความสามารถหลายรูปแบบ  จนได้รับการยอมรับนับถือยกย่อง มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ความคิด  การพูด การเขียนเป็นพิเศษ ได้รับการพิจารณาในแง่ดีจากผู้ที่เกี่ยวข้อง งานจะหยุดชะงักหรือดูเหมือนถอยหลังลงบ้าง  หลังจากนั้นวิธีการเปลี่ยนแปลงของท่านจะก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งหรือชะลอตัว  งานปิดทองหลังพระยังเด่นสำหรับท่าน

เมษายน  งานจะเข้ามามากทั้งทางตรงและทางอ้อม  ส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เฉพาะตัว งานที่เริ่มใหม่ๆหรืองานที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน  ท่านจะประสานประโยชน์ได้ง่ายขึ้น ความยุ่งยากตลอดจนอุปสรรคต่างๆ จะมีผู้ช่วยสะสางหรือไกล่เกลี่ยได้เป็นอย่างดี ท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสื่อ  การเจรจา การต่อรอง งานนายหน้าตัวแทน จะพบแต่งานที่มีปัญหาหนักๆ ต้องอาศัยประสบการณ์ ความชำนาญและความอดทน อดกลั้นเป็นพิเศษ

พฤษภาคม ในช่วงต้นเดือนงานจะคึกคักดี หลังจากวันที่ 16 ไปแล้ว ปริมาณงานจะค่อยๆ ลดน้อยลง  ปัญหาระหว่างท่านกับเพื่อนร่วมงาน  ยังคงอยู่ในลักษณะที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้เสมอ  งานที่หนักไปทางด้านความคิด  ต้องคิดให้ลึกซึ้ง อย่าคิดอะไรง่ายๆ เจ้านาย คนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนบริวารลูกน้องจะตำหนิท่านได้

มิถุนายน  งานที่ทำเริ่มอ่อนตัวลงไปบ้างเล็กน้อยและจะค่อยๆ กลับคืนดีขึ้น  หลังจากวันที่ 13 มิถุนายน ท่านที่ทำงานด้านการเมือง มวลชน อสังหาริมทรัพย์ ชื่อเสียงและความสำเร็จทั้งหลาย จะลดน้อยถอยลง ถูกคนดูถูกดูแคลน แต่ท่านมักมีความอดทน อดกลั้น ต่อปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้น  จึงผ่านพ้นปัญหาไปได้ มีเกณฑ์จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งสูงหรือก้าวหน้าดีขึ้น

กรกฎาคม  การเจรจาเพื่อผลประโยชน์ จะทำได้ดีพอสมควร ชื่อเสียงและความเชื่อถือของท่านจะกลับมามั่นใจได้อีกครั้งหนึ่ง  งานค่อนข้างทรงตัว  ควรระวังเรื่องที่ท่านอาจจะถูกคดโกงหรือตัดค่าแรงเอาไว้ด้วย

สิงหาคม  สองสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม ยังคงวุ่นวายกับงานและลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา มีภารกิจต้องติดต่อ เจรจา ทำความตกลงกับหุ้นส่วน คู่สัญญา ได้ผลดีมากอย่างสังเกตได้ ดีมากขึ้นทีละนิด มีการสมาคมติดต่อที่น่าพอใจ เชื้อเชิญหรือชักชวนใครมาร่วมหุ้นลงทุนลงแรง  มักไม่ค่อยผิดหวัง ที่น่าสังเกตคือจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานต่างเพศเป็นพิเศษ แต่กิจการงานโดยทั่วไปยังเกี่ยวกับความเสียหายที่ต้องดำเนินการป้องกันแก้ไข  บางครั้งทุ่มเทแรงไปก็สูญเปล่า การงานโดยทั่วไปเปลี่ยนแปลงพัฒนาเดินหน้าไปไกล  ท่านจึงต้องรีบปรับตัวปรับใจให้ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำงานด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่

กันยายน  งานสำคัญในระยะนี้เป็นการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานต่างเพศ  หุ้นส่วน  คู่สัญญา มีการวิ่งเต้น  ติดต่อเจรจาความกันบ่อยครั้ง  ต้องใกล้ชิดมีโอกาสทำงานร่วมกัน ในแง่ของการใช้สติปัญญา ความคิด ความอ่าน หลักการทั้งหลาย มักเกิดความขัดแย้งต่างมุมมองกับคนรอบข้าง ต่างฝ่ายต่างถือดี เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ มักเป็นเหตุให้ขัดแย้งกันในวงงาน งานจึงสะดุด ไม่ก้าวหน้าได้

ตุลาคม  งานจะมีเข้ามามากและอาจเป็นงานใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ถ้าย้ายงานมักจะไปอยู่ในถิ่นที่มีคนต่างศาสนาหรือต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมมาก  แต่ท่านสามารถปรับตัวเข้ากับพวกเขาได้อย่างกลมกลืนงานจะมีเข้ามามากและต้องอาศัยศิลปะของการปรับตัวสูง  แต่ท่านก็มีความเข้มแข็งอดทนเป็นอย่างดี ความคิดเห็นและผลงานของท่านจะมีผู้ยอมรับ  โดยไม่มีอุปสรรคใดๆ ท่านจะดำเนินชีวิตและทำงานได้โดยปกติสุขทั้งๆ ที่เป็นงานใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่

พฤศจิกายน  อาจมีการพัวพันกับแนวคิด อุดมการณ์ ต้องติดต่อกับบุคคลในวงการศึกษา การศาสนา ชาวต่างชาติ การงานก็เริ่มเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จปัญหาและอุปสรรคที่มีอยู่เริ่มคลี่คลายสลายไป

ธันวาคม  งานเข้าสู่ความสนุกสนาน ท่านจะทำงานอย่างมีความสุขถึงแม้จะต้องเปลี่ยนแนวทางการทำงานมากมาย แต่ท่านก็พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนี้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook