ดวงรายปี 2561 การงาน ราศีกันย์ 15 ก.ย. – 14 ต.ค. จาก ใต้ชายคาคู่สร้างคู่สม โดยสำนักโหรอุตตราษาฒ

ดวงรายปี 2561 การงาน ราศีกันย์ 15 ก.ย. – 14 ต.ค. จาก ใต้ชายคาคู่สร้างคู่สม โดยสำนักโหรอุตตราษาฒ

ดวงรายปี 2561 การงาน ราศีกันย์ 15 ก.ย. – 14 ต.ค. จาก ใต้ชายคาคู่สร้างคู่สม โดยสำนักโหรอุตตราษาฒ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

มกราคม  มีโชคบ้างจากการอาสางาน การเก็งกำไร การกีฬา แต่งานมักไม่มีทิศทาง บางครั้งเป็นไปแบบไร้หางเสือ มีปัญหาและอุปสรรคขวางอยู่ข้างหน้างานโดยทั่วไป ต้องพัวพันกับเรื่องทางเทคนิค สิ่งทันสมัย ใกล้ชิดกับการเรียนการสอน การศึกษา การเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ หรือ ต่างประเทศ ยังมีโอกาสดีอยู่

กุมภาพันธ์  หลังวันที่ 16 กุมภาพันธ์ไปแล้ว ความวุ่นวายในงานจะเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ท่านจะมีความสบายใจในเรื่องนี้หลังวันที่ 26 ไปแล้ว แม้งานจะดี แต่ผลงานของท่านก็ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรจะก้าวไปได้ เนื่องจากทีมงานและอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ใช้ไม่ได้เต็มที่

มีนาคม  เพื่อนร่วมงาน เข้าช่วยเกื้อหนุนการงาน หรือ ธุรกิจของท่านดีขึ้นกว่าสองเดือนก่อน แต่การงานของท่านเริ่มมีปัญหาซับซ้อนยุ่งยาก อาจได้รับข่าวลวงข่าวลือที่ทำให้ท่านสับสน ไม่แน่ใจ แต่ท่านจะมีโชคดีโดยตรงและโดยอ้อมจากบริวาร และผู้ใต้บังคับบัญชา ความสำเร็จมักมีผู้ใหญ่เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้อง สนับสนุน หุ้นส่วนกำลังให้ความเชื่อถือ และไว้วางใจท่าน อาจมีเครื่องมือ เครื่องใช้ราคาแพงชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย หรืออาจเป็นปัญหาอุปสรรค สำหรับงานของท่าน

เมษายน  งานจะพาให้ท่านใกล้ชิดติดต่อกับบุคคลในเครื่องแบบ ตำรวจ ทหาร รปภ. หรือช่างทั้งหลาย การติดต่อมักเสียเปรียบ ไม่ราบรื่น โดยเฉพาะถ้าต้องติดต่อกับบุคคลที่ต้องถืออาวุธในการประกอบอาชีพ ด้านการงาน การติดต่อทางไกล ต่างจังหวัด ต่างประเทศ ค่อนข้างมีอุปสรรค มีงานที่ต้องใช้วิทยาการชั้นสูง ใช้ปัญญา เหตุผล จะมีมามากมาย ต้องทุ่มเทพลังความคิด พลังสมองอย่างเต็มที่ งานจะทำให้มีรายได้ประจำ หรือมีรายได้ประจำเพิ่มขึ้น ถ้าอยู่ในระหว่างทดลองงาน กลางเดือนไปแล้ว จึงจะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง มีเหตุการณ์ที่ ทำให้ท่านมั่นใจในงานที่ทำมากขึ้น

พฤษภาคม  งานค่อนข้างหนักขึ้น คงมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น งานหรือธุรกิจที่เพิ่มขึ้นจะนำโชคลาภหรือผลประโยชน์มาให้ท่าน ผลงานค่อนข้างราบรื่นและเป็นที่สบายใจได้ อาจมีข่าวดีในงาน หรือ ได้ตำแหน่งใหม่ที่ดีกว่า งานทางวิชาการจะส่งผลดี เป็นที่ยอมรับ ธุรกิจที่สำคัญๆ ถึงยุ่งมากเท่าไร ท่านก็จะจัดการให้สำเร็จลุล่วงไปได้

มิถุนายน  งานเริ่มก้าวหน้าเร็วขึ้นตามลำดับ แต่ก็คงยังไม่ถึงจุดที่น่าพึงพอใจนัก ท่านจะมีความจำเป็น ที่จะต้องแสดงความรู้ หรือความชัดเจนในงานมากขึ้น จะต้องบุกเบิกงานทางวิชาการ ที่จะเอาไปปรับปรุง หรือ พัฒนางานบางส่วนที่ท่านรับผิดชอบอยู่ให้ดีขึ้น แม้มีศัตรูคู่แข่ง หรือมิตรสหายของศัตรูคู่แข่ง เข้ามาขัดขวางการดำเนินงานของท่าน ท่านก็ก้าวข้ามผ่านไปได้ ด้วยความสามารถของท่านเอง

กรกฎาคม  พลังความคิดมีขีดความสามารถสูง เป็นโอกาสดีที่ท่านจะแสดงความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ออกมา เพื่อเป็นประโยชน์กับธุรกิจการงานของท่าน ปลายเดือน เป็นช่วงเวลาที่การงานค่อนข้างสับสนยุ่งยาก ปัญหาต่างๆ จะขมวดปมเข้ามาอย่างเข้มข้น ท่านต้องใช้ความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่ ผสมผสานกับความร่วมมือของคนร่วมทีมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเต็มที่ เหน็ดเหนื่อยหน่อย แต่ท่านก็แก้ปัญหาได้ลุล่วง

สิงหาคม  สภาพแวดล้อมน่าสนุกสนาน สบายใจ ทำให้ท่าน ทำงานได้เนื้อได้ผลอย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก มีงานที่ต้องติดต่อเจรจากับผู้คนมากหน้าหลายตา ล้วนเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีน่าใกล้ชิด  ถ้าท่านยังโสด งานจะพารักมาให้ท่าน หรือพาท่านไปพบรักอีกด้วย ด้านลูกน้องบริวาร ยังพึ่งพากันได้เป็นอย่างดี

กันยายน  งานจะนำเกียรติยศชื่อเสียงมาให้ท่าน อาจได้รับคำชมเชยจากเจ้านายผู้บังคับบัญชา หรือ หน่วยเหนือ เกียรติยศและชื่อเสียงของท่าน ก็จะดีขึ้นไปด้วย ท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ หรืองานที่เกี่ยวกับต่างประเทศ ระยะนี้ จะมั่นใจในตำแหน่ง หน้าที่ของท่านยิ่งขึ้น หรือได้รับโชคดีจากงานที่ท่านทำอยู่ด้วย

ตุลาคม  จะได้ทำกิจกรรมพิเศษบางอย่างให้กับผู้ที่มีความสำคัญแก่ท่าน ได้รักษาการแทนในตำแหน่งที่ดีกว่าเดิม โดยไม่มีใครริษยา แม้เป็นงานที่ดูว่าเล็กๆ แต่จะมีความสำคัญมากต่ออนาคตทางการงานของท่าน  จึงขอให้ท่านตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายในเดือนนี้ ให้ดีเป็นพิเศษ แม้งานนี้จะมีลักษณะเป็นงานปิดทองหลังพระก็ขออย่าได้หลีกเลี่ยงรังเกียจ

พฤศจิกายน  ผลงานไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรจะก้าวหน้าไปได้ ท่านจะรู้สึกถดถอยเกียจคร้านลงไป ในทุกเรื่องที่รับผิดชอบ ท่านจึงทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม ส่งผลให้ การใช้อำนาจ หรือความมีสง่าราศีของท่านลดน้อยลงไปด้วย เป็นเดือนที่ท่านรู้สึกถดถอยทางการงาน ซึ่งท่านไม่ควรยอมให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น เพราะจะส่งผลเสียต่อไปข้างหน้าอีกมาก

ธันวาคม จะมีเหตุไม่พึงพอใจในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานที่ต้องทำงานเป็นทีม หรือรับผิดชอบร่วมกับคนอื่น งานที่ต้องร่วมหุ้นร่วมทุนกับเพศตรงข้าม จะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ ท่านเสียความรู้สึก ผิดหวัง ทั้งกับงานและตัวบุคคล ต้องขอร้องท่านว่า แม้ท่านจะท้อ แต่ก็อย่าถอย เพราะถ้าท่านถอยก็จะเสียที่มั่นที่สำคัญทางการงานไป โดยไม่มีทางเอากลับคืนมาได้อีก

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook