6 อันตราย หากกิน “ใบกระท่อม” เกินขนาด

6 อันตราย หากกิน “ใบกระท่อม” เกินขนาด
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อเราสามารถบริโภคใบกระท่อมกันแล้ว ควรรู้ปริมาณการกินที่เหมาะสมด้วย เพราะถ้ากินไปมากเกินไป อาจให้โทษต่อร่างกายได้

อ. พญ. สุทธิมน ธรรมเตโช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุว่า กระท่อม (Mitragyna speciosa) เป็นพืชสมุนไพรท้องถิ่นของประเทศไทย แต่เดิมนิยมบริโภคโดยเคี้ยวใบสด นำไปตำน้ำพริก ต้มเป็นน้ำชา และนำมาใช้เพื่อการสันทนาการต่างๆ เพราะเชื่อว่าสารออกฤทธิ์ในใบกระท่อม เช่น ไมทราใจนีน (Mitragynine) และเซเว่น-ไฮดรอกไซไมทราใจนิน (7-hydroxymitragynine) จะช่วยทำให้ตื่นตัว แก้ปวด และคลายกล้ามเนื้อ

ในปัจจุบันใบกระท่อมมีความนิยมและวิธีการบริโภคที่เปลี่ยนไป เช่น การทอด การย่างไฟ หรือการผัดรวมกับอาหารอื่นๆ ทำให้สารออกฤทธิ์ในใบกระท่อมถูกทำลายด้วยอุณหภูมิ หรือสภาวะความเป็นกรด(ความเปรี้ยว) ทั้งนี้ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนถึงปริมาณของสารออกฤทธิ์ในใบกระท่อมที่ผ่านกรรมวิธี ดังกล่าวต่อร่างกาย 

อย่างไรก็ตาม การบริโภคใบกระท่อมที่มากเกินขนาดอาจทำให้เกิดผลเสียได้ ดังนี้

ผลข้างเคียงเมื่อบริโภคใบกระท่อมเกินขนาด

  1. คลื่นไส้ อาเจียน
  2. ชีพจรเต้นเร็วผิดปกติ
  3. กระสับกระส่าย ชัก
  4. เกิดอาการเซื่องซึม หรือกดการหายใจ
  5. ทำให้เสพติด เมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน
  6. อาจส่งผลต่อยาบางประเภทที่กำลังรับประทานอยู่

คำแนะนำจากแพทย์

ถึงแม้ว่าใบกระท่อมทอดจะสามารถรับประทานได้ แต่ไม่สามารถคาดเดาถึงผลที่เกิดขึ้นต่อร่างกายได้ จึงไม่ควรรับประทานในปริมาณที่มากเกินขนาดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน