“ผื่นผิวหนัง” แบบไหน เสี่ยงอาการ “โควิด-19”

“ผื่นผิวหนัง” แบบไหน เสี่ยงอาการ “โควิด-19”

ผื่นผิวหนัง อีกหนึ่งอาการที่พบได้ในผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยผู้ป่วยอาจยังไม่แสดงอาการใดๆ หากมีผื่นขึ้น และเพิ่งพบปะกับผู้ติดเชื้อ หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยง ควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อโดยละเอียด

ข้อมูลจาก ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุว่า ปัจจุบันในหลายประเทศพบผู้ป่วยโควิด-19 มีผื่นขึ้นที่เท้าหรือนิ้วเท้า (Covid toe) โดยมีลักษณะเฉพาะเป็นตุ่มหรือ ผื่นแดง ลักษณะคล้ายตาข่ายหรือเส้นใยเล็กๆ ขึ้นที่เท้า หรือบริเวณผิวหนังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย 

อาการผื่นผิวหนังที่เกิดขึ้น มักพบในกลุ่มผู้ป่วยที่ยังไม่แสดงอาการใดๆ หรือแสดงอาการน้อยมาก รวมถึงบางรายอาจมีอาการทางเดินหายใจเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากเกิดผื่นดังกล่าว ลักษณะอาการทางผิวหนังสามารถอธิบายได้ว่า ผู้ป่วยมีความผิดปกติของเส้นเลือดหรือเม็ดเลือดเอง อย่างไรก็ดี ผื่น Covid toe พบได้น้อยในประเทศเขตร้อน

ลักษณะของ “ผื่น” ที่อาจเกิดขึ้นได้ในผู้ติดเชื้อโควิด-19 แม้ไม่แสดงอาการอื่นๆ

  • มีผื่นแดงลักษณะคล้ายตาข่ายหรือเส้นใยเล็กๆ
  • มีจุดเลือดออก
  • มีผื่นบวมแดงคล้ายโรคลมพิษ
  • บางรายอาจมีลักษณะกลุ่มของตุ่มน้ำคล้ายโรคสุกใส
  • เกิดอาการฉับพลัน ร่วมกับอาการมีไข้ ไอ จาม และระบบทางเดินหายใจอื่นๆ

หากพบอาการผิดปกติทางผิวหนัง ร่วมกับอาการไข้ ไอ หรืออาการทางระบบหายใจอื่นๆ ควรรีบมาพบแพทย์

170762901_10159659060508291_1