อาหารค้างคืน-อุ่นซ้ำซาก เสี่ยง "มะเร็ง" หรือไม่?

อาหารค้างคืน-อุ่นซ้ำซาก เสี่ยง "มะเร็ง" หรือไม่?

ใครที่ชอบรับประทานอาหารค้างคืน หรืออุ่นซ้ำบ่อยๆ ต้องระวังอันตรายอะไรหรือไม่? เสี่ยงโรคมะเร็งอย่างที่เคยได้ยินกันมาหรือเปล่า? Sanook Health มีคำตอบจาก กรมการแพทย์ มาฝากกัน

อาหารค้างคืน-อุ่นซ้ำซาก เสี่ยง "มะเร็ง" หรือไม่?

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลกินอาหาร

ค้างคืนกลับมาอุ่นซ้ำเสี่ยงเป็นมะเร็งนั้น การรับประทานอาหารค้างคืนและกลับมาอุ่นซ้ำไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็ง แต่อันตรายอาจเกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกวิธี เช่น เก็บในตู้เย็นที่มีความเย็นไม่เพียงพอทำให้มีเชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตจนสร้างสารพิษขึ้นมา เมื่อทานอาหารเหล่านั้นเข้าไปก็จะมีผลต่อระบบทางเดินอาหารได้ นอกจากนี้อาหารที่ทำทิ้งไว้นานและมีการอุ่นซ้ำซากอาจทำให้คุณค่าทางโภชนาการลดลง รวมถึงมีรสชาติเปลี่ยนไป

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า การรับประทานอาหารที่ค้างคืน และกลับมาอุ่นซ้ำควรคำนึงถึงอุณหภูมิของการเก็บรักษา และการอุ่นด้วยความร้อนอย่างทั่วถึง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ และเพื่อลดความเสี่ยงโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย ท้องร่วง เป็นต้น

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ควรรับประทานอาหารที่สดใหม่ ไม่ปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ตลอดจนรู้วิธีเก็บรักษาอาหารเป็นอย่างดี เก็บในภาชนะที่ปิดฝาสนิท เก็บในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิไม่สูงเกินกว่า 5-7 องศาเซลเซียส และไม่ควรอุ่นอาหารรับประทานเกิน 2 ครั้ง หากเกินกว่านั้นแล้วยังรับประทานไม่หมด แนะนำให้ทิ้งไปเลยจะดีกว่า