"ภูมิแพ้ตา" คืออะไร ? อาการ และวิธีรักษา

"ภูมิแพ้ตา" คืออะไร ? อาการ และวิธีรักษา
GED Good Life

สนับสนุนเนื้อหา

ภูมิแพ้ตา ก็คล้ายกับอาการภูมิแพ้อื่น ๆ ที่สามารถรักษาได้ แต่อาจไม่หายขาด เพราะเมื่อได้รับการกระตุ้นจากสารก่อภูมิแพ้ ก็อาจแพ้ขึ้นมาได้อีก โดยควรหลีกเลี่ยงปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดอาการแพ้ และรักษาตามอาการ


อาการของภูมิแพ้ขึ้นตา ที่พบได้บ่อย

 1. อาการคันตา

 2. น้ำตาไหล

 3. เปลือกตาบวมแดง

 4. อาจจะมีเยื่อบุตาขาวบวมแดง

 5. มีขี้ตาสีขาวใส หรือลักษณะเป็นเมือกออกมา

 6. ถ้าอาการเป็นมาก อาจจะมีอาการแพ้แสง ลืมตาไม่ขึ้น

 7. มีอาการภูมิแพ้ที่จมูกร่วมด้วย

ภูมิแพ้ขึ้นตา สามารถเกิดร่วมกับภูมิแพ้ที่ส่วนอื่นของร่างกายได้ ในคนที่เป็นภูมิแพ้ อาจมีอาการแสดงออกได้หลายแห่ง ตั้งแต่ที่ตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการ ไอจามเรื้อรัง น้ำมูกไหล ผิวหนังอักเสบ หรือคันที่ผิวหนังร่วมด้วย ผู้ป่วยบางรายมีอาการเพียงบางตำแหน่งของร่างกาย ในขณะที่บางรายเป็นทุกส่วนร่วมกัน

ดูแลตัวเอง ป้องกันไม่ให้เป็นภูมิแพ้ตา 

 • รักษาความสะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะหากใช้คอนแทคเลนส์เป็นประจำ ล้างมือทุกครั้งก่อนถอดหรือใส่คอนแทคเลนส์

 • ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์นานเกิน 12 ชั่วโมง

 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีความแข็งแรง

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ หรือสารเคมี สิ่งแปลกปลอมที่รู้ว่าแพ้ และทำให้เกิดภูมิแพ้

 • สำหรับคนที่มีอาการภูมิแพ้ตาตามฤดูกาล แพทย์อาจให้ยาป้องกันไว้ก่อน หากผ่านฤดูนั้นไป สามารถหยุดใช้ยาได้