ผลกระทบต่อสมอง เมื่อใช้ “อินเทอร์เน็ต” บ่อยๆ

ผลกระทบต่อสมอง เมื่อใช้ “อินเทอร์เน็ต” บ่อยๆ

โลกอินเทอร์เน็ตเปิดให้ทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลอันมากมายมหาศาลภายในเวลาไม่กี่วินาที จนทำให้คนสมัยนี้แทบจะคิดว่า “อยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ต” เพราะอินเทอร์เน็ตคอยให้ความสะดวกสบายให้เราในแบบที่เราขาดมันไม่ได้อีกต่อไป

แต่การมาของอินเทอร์เน็ต ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ โดยที่ส่งผลกระทบต่อสมองในแบบที่เราคาดไม่ถึงเช่นกัน


อินเทอร์เน็ต ประโยชน์ที่มาพร้อมผลกระทบต่อสมอง

หมอเล็ก อ.ดร.นพ.กิติพงศ์ สุนทราภา หัวหน้าหน่วยเภสัชวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เจ้าของเฟซบุ๊กเพจ Dr.Aki - หมออาคิ อธิบายว่า “กว่า 30 ปีแล้วที่อินเทอร์เน็ตมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์ เป็นนวัตกรรมที่ได้เปลี่ยนแปลงโลกอย่างมาก เราสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายในเวลาอันสั้นโดยใช้อินเทอร์เน็ตนี้

“อย่างไรก็ตามด้วยข้อมูลปริมาณมหาศาลที่เราได้รับผ่านทางอินเตอร์เนตในเวลาอันสั้น ‘สมอง’ ของเราซึ่งมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลทุกอย่างที่เราได้รับมาจะมีผลกระทบอย่างไร?

“ผลการศึกษาต่างๆ ชี้ว่า การใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตมากๆ ต่อวันในระยะยาว นอกจากจะทำให้ทักษะทางสังคมต่างๆ แย่ลงแล้ว ความสามารถในด้านต่างๆ ของสมองยังลดลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในคนอายุน้อยๆ องค์การอนามัยโลกก็ได้ออกข้อแนะนำว่า ไม่ควรให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีอยู่กับหน้าจอ (ทีวี คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ) เกินวันละ 1 ชั่วโมง

“แต่ในทางกลับกัน สำหรับผู้สูงอายุพบว่า อินเทอร์เน็ตมีผลดีต่อภาวะสมองเสื่อมได้บ้าง จึงน่าจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลต่างๆ เป็นระยะๆ เพื่อฝึกสมองเสริมจากกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างอื่น


อินเทอร์เน็ต ใช้ให้เป็น ก็ให้ประโยชน์ได้เต็มที่

จากบทความนี้ ก็ใช่ว่าจะให้หักดิบ ยกเลิกการเล่นอินเทอร์เน็ตไปเสียเฉยๆ เพราะเรายังคงต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงาน และเพื่อความเพลิดเพลิน ดังนั้นคุณหมอเล็กจึงให้คำแนะนำว่า

“โดยทั่วไปแล้วในแต่ละวันเราไม่ควรอยู่กับหน้าจอมากเกินไป ควรแบ่งเวลาให้กับการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์อื่นๆ เช่น ออกกำลังกาย หรืออ่านหนังสือ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายและสมองของเราด้วย”