อัพเดทล่าสุด

ราคาน้ำมัน

ราคา บาท / ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 9128.58
แก๊สโซฮอล์ E2025.84
ดีเซล27.29
แก๊สโซฮอล์ 9528.85
แก๊สโซฮอล์ E8520.64
เบนซิน 9536.26
ก๊าซ CNG (NGV)16.23