อัพเดทล่าสุด

ราคาน้ำมัน

ราคา บาท / ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 9126.58
แก๊สโซฮอล์ E2023.84
ดีเซล25.69
แก๊สโซฮอล์ 9526.85
แก๊สโซฮอล์ E8519.64
เบนซิน 9534.26
ก๊าซ CNG (NGV)15.73