อัพเดทล่าสุด

ราคาน้ำมัน

ราคา (บาท/ลิตร)
แก๊สโซฮอล์ 9126.89
แก๊สโซฮอล์ E2023.84
ดีเซล B727.09
แก๊สโซฮอล์ 9527.25
แก๊สโซฮอล์ E8521.49
ก๊าซ CNG (NGV)13.49
*ราคาขายปลีก กทม. ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม.