อัพเดทล่าสุด

ราคาน้ำมัน

ราคา บาท / ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 9117.98
แก๊สโซฮอล์ E2015.24
ดีเซล20.49
แก๊สโซฮอล์ 9518.25
แก๊สโซฮอล์ E8514.84
เบนซิน 9525.66
ก๊าซ CNG (NGV)15.31