เอกสารต่อใบขับขี่ 2567 ใช้อะไรบ้าง และมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

เอกสารต่อใบขับขี่ 2567 ใช้อะไรบ้าง และมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

เอกสารต่อใบขับขี่ 2567 ใช้อะไรบ้าง และมีค่าใช้จ่ายเท่าไร
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การต่ออายุใบขับขี่ เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องคำนึงถึงอยู่เสมอ เนื่องจากในปัจจุบันใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพนั้นถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงใบขับขี่แบบชั่วคราว (2 ปี) และแบบ 5 ปี มาอัปเดตกันสักหน่อยดีกว่าว่า "เอกสารต่อใบขับขี่" จะต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง และมีค่าใช้จ่ายในการต่อใบขับขี่ ทั้งหมดเท่าไหร่

อัปเดตล่าสุด การต่อใบขับขี่ 2567 สามารถทำได้ทั้งการจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ หรือ Walk In เลยแบบไม่ต้องจองคิว

การต่ออายุใบขับขี่ จากชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็น 5 ปี

 เอกสารต่อใบขับขี่ ชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็น 5 ปี

 1. ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง
 3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน 

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่จากชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็น 5 ปี

 1. จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือ Walk In แบบไม่ต้องจองคิว
  >> วิธีจองคิวต่อใบขับขี่ ด้วย แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประกอบไปด้วย
  2.1 ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
  2.2 ทดสอบสายตาทางลึก
  2.3 ทดสอบสายตาทางกว้าง
  2.4 ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

 3. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่
 4. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์ 505 บาท หรือ รถจักรยานยนต์ 255 บาท 

หมายเหตุ: ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 เดือน หากขาดต่ออายุใบขับขี่ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หากสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการอบรม, ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถ

การต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารต่อใบขับขี่ ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

 1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง 
 3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

 1. ปี 2567 กรมขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบการอบรมใบอนุญาติขับรถผ่านระบบ e-Learning ที่เว็บไซต์ https://dlt-elearning.com/
 2. จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue  หรือ Walk In แบบไม่ต้องจองคิว
  >> วิธีจองคิวต่อใบขับขี่ ด้วย แอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue

 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  2.1 ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
  2.2 ทดสอบสายตาทางลึก
  2.3 ทดสอบสายตาทางกว้าง
  2.4 ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

 4. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่
 5. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์ 505 บาท หรือ รถจักรยานยนต์ 255 บาท 

หมายเหตุ: ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน หากขาดต่ออายุใบขับขี่ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หากสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการทดสอบข้อเขียน, การสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

วิธีทำใบขับขี่ใหม่ 2567 (รถจักรยานยนต์ / รถยนต์)

เอกสารที่ต้องใช้ทำใบขับขี่ใหม่ (รถจักรยานยนต์ / รถยนต์)

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่ 

 1. จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือ Walk In แบบไม่ต้องจองคิว
  >> วิธีจองคิวต่อใบขับขี่ ด้วย แอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue

 2. วันที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย(ตาบอดสี สายตากว้าง-ลึก ความไวเท้า)
 3. อบรม 5 ชั่วโมง
 4. ทดสอบข้อเขียน จองคิวสอบขับรถ
 5. วันที่ 2 ทดสอบขับรถ และทำใบอนุญาต
 6. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์ 305 บาท หรือ รถจักรยานยนต์ 205 บาท

การต่อใบขับขี่ออนไลน์ กรมขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบการอบรมใบอนุญาติขับรถผ่านระบบ e-Learning ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com โดยไม่ต้องเสียเวลาไปอบรมที่ขนส่ง ประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปลงทะเบียน เพื่อเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ โดยมีลำดับขั้นตอนคลิกที่นี่ >> ขั้นตอนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ เสร็จไวภายใน 1 ชั่วโมง ไม่ต้องไปขนส่ง

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กรมการขนส่งทางบก Call Center 1584 หรือ Line ID: @dltnews 

ข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การต่อใบขับขี่

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook