รีบเลย! ขนส่งฯ ยกเว้นสอบข้อเขียน-ปฏิบัติใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี และ 3 ปี

รีบเลย! ขนส่งฯ ยกเว้นสอบข้อเขียน-ปฏิบัติใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี และ 3 ปี

รีบเลย! ขนส่งฯ ยกเว้นสอบข้อเขียน-ปฏิบัติใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี และ 3 ปี
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

     กรมการขนส่งทางบกปล่อยมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ที่ถือใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ในช่วงที่กรมการขนส่งทางบกงดการอบรมที่สำนักงานตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

     1.ผู้ที่ถือใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 ได้รับยกเว้นการทดสอบข้อเขียน แต่ยังต้องทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและอบรมภาคทฤษฎี

     2.ผู้ที่ถือใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 ได้รับยกเว้นการทดสอบขับรถ แต่ยังต้องทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย, อบรมทฤษฎี และทดสอบข้อเขียน

     3.ผู้ที่ถือใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถว่าด้วยการขนส่งทางบกสิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 ได้รับยกเว้นการทดสอบขับรถ แต่ยังต้องทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและอบรมภาคทฤษฎี

     4.เอกสารประกอบคำขอรับ, ต่อใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์, หนังสือรับรองการผ่านอบรมและทดสอบ, คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน และผลผ่านการอบรม DLT e-Learning ที่สิ้นอายุ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินงานด้านใบอนุญาตขับรถได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

     นอกจากนี้ ผู้ที่ทำรายการจองคิวดำเนินการด้านใบอนุญาตไว้ก่อนหน้าแล้วนั้น จะยังคงได้รับสิทธิในการดำเนินการหลังจากสำนักงานขนส่งเปิดให้บริการตามปกติ โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อมูลให้ผู้จองคิวทราบโดยตรงอีกครั้ง

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook