ข้อควรระวังก่อนทำประกันรถยนต์แบบ “ระบุชื่อ”

ข้อควรระวังก่อนทำประกันรถยนต์แบบ “ระบุชื่อ”
Silkspan

สนับสนุนเนื้อหา

     สำหรับประกันรถชั้น 1 หากเพื่อนๆใช้รถไม่เกิน 2 คน คุณสามารถระบุชื่อตัวเองและบุคคลอื่นไว้ในกรมธรรม์ เพื่อขอส่วนลดเบี้ยประกันภัยได้ทันที โดยจะระบุชื่อแค่คุณคนเดียวก็ได้ หลักการลดเบี้ยประกันภัยนั้น จะใช้เกณฑ์ช่วงอายุเป็นส่วนลดเบี้ยดังนี้

ส่วนลดเบี้ยประกันระบุผู้ขับขี่

 • อายุ 18-24 ปี ส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 5% เช่น เบี้ย 10,000 บาท ลด 500 บาท
 • อายุ 25-35 ปี ส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 10% เช่น เบี้ย 10,000 บาท ลด 1,000 บาท
 • อายุ 36-50 ปี ส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 15% เช่น เบี้ย 10,000 บาท ลด 1,500 บาท
 • อายุ 50 ปีขึ้นไป ส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 20% เช่น เบี้ย 10,000 บาท ลด 2,000 บาท

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทประกันกำหนด

วิธีเช็กรายละเอียดความคุ้มครองก่อนซื้อประกันรถ

 • ความคุ้มครองรถของเรา เช่น ทุนประกันที่คุ้มครอง สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม
 • ความคุ้มครองรถคนอื่น เช่น ทรัพย์สิน ร่างกาย
 • ความคุ้มครองบุคคลภายในรถเรา เช่น กรณีบาดเจ็บ เสียชีวิต ประกันตัวผู้ขับขี่

     ข้อควรระวังหากเพื่อนๆ ให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์นำรถไปใช้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หากเป็นฝ่ายผิด รวมถึงความเสียหายที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ คุณต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเป็นเงิน 2,000 บาทแรก ต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกรถ และ 6,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันที่เกิดจากการชน หรือพลิกคว่ำ ซึ่งการระบุชื่อผู้ขับขี่ไม่เหมาะกับครอบครัวที่ใช้รถเกิน 3 คน และหากคุณระบุชื่อผู้ขับขี่ 2 คน ส่วนลดเบี้ยประกันจะนับจากคนที่ความเสี่ยงสูงสุดครับ

เกร็ดความรู้ ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแต่ละประเภท

 • ประกันรถชั้น 1 คุ้มครอง สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม รถชนแบบไม่มีคู่กรณีโดยสามารถแจ้งเคลมประกันเพื่อซ่อมรถจากอุบัติเหตุได้ เช่น ชนฟุตบาท หรือชนเสาไฟฟ้า บริษัทประกันจ่ายค่าซ่อมตามทุนประกันที่คุณซื้อไว้
 • ประกันรถชั้น 2+ คุ้มครอง สูญหาย ไฟไหม้ รถชนรถที่มีคู่กรณีเท่านั้น บริษัทประกันจ่ายค่าซ่อมตามทุนประกันที่คุณซื้อไว้
 • ประกันรถชั้น 3+ คุ้มครองรถชนรถที่มีคู่กรณีเท่านั้น บริษัทประกันจ่ายค่าซ่อมตามทุนประกันที่คุณได้ซื้อไว้
 • ประกันรถชั้น 3 คุ้มครองรถของคู่กรณีเท่านั้น (เฉพาะเป็นฝ่ายถูก) หากคุณฝ่ายผิดต้องซ่อมรถให้คู่กรณีเอง
 • พ.ร.บ. คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ รถยนต์ทุกคันต้องมีตามกฎหมายกำหนด โดยให้ความคุ้มครองเฉพาะร่างกายบุคคลภายนอก ไม่ได้ให้ความคุ้มครองในส่วนของทรัพย์สินหรือรถยนต์
กำลังโหลดข้อมูล