เรื่องที่คนท้องควรรู้ เมื่อป่วย COVID-19 ช่วงตั้งครรภ์

เรื่องที่คนท้องควรรู้ เมื่อป่วย COVID-19 ช่วงตั้งครรภ์

แน่นอนว่าในช่วงที่การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงมีทีท่าว่าจะยังไม่ดีขึ้น และยังคงมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวัน โอกาสที่คุณแม่ท้องจะเสี่ยงติดเชื้อย่อมมีสูงมาก แม้ว่าคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์จะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ แต่การสัมผัสกับคนในบ้านที่ต้องออกไปทำงานข้างนอกก็ย่อมหนีไม่พ้น นั่นจึงทำให้ปัจจุบันมีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น วันนี้เราจึงนำสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณแม่ท้องควรรู้เมื่อป่วย Covid-19 มาบอกให้ได้ทราบกันค่ะ เพื่อที่จะสามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที


คุณแม่ตั้งครรภ์กับการป่วย COVID-19

สิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรรู้เกี่ยวกับการป่วย Covid-19 ในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์มีดังนี้

1.คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 มีจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ที่มักจะไม่มีการแสดงอาการของโรค

2.คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีภาวะอ้วน มีอายุมาก และมีโรคประจำตัวเรื้อรัง เมื่อติดเชื้อโควิด-19 อาการป่วยมักจะรุนแรง

3.เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด-19 จะมีโอกาสส่งต่อเชื้อไปยังลูกได้ประมาณ 2-5%

4.เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด-19 จะมีโอกาสที่ทารกจะคลอดก่อนกำหนดประมาณ 15.1%

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


อาการป่วย COVID-19 ในคุณแม่ตั้งครรภ์

ในส่วนของอาการป่วยโควิด-19 ในคุณแม่ตั้งครรภ์ที่สามารถสังเกตได้มีดังนี้

1.มีไข้

2.มีอาการไอแห้งๆ

3.ร่างกายอ่อนเพลีย

4.มีอาการหายใจติดขัด

5.มีอาการเจ็บคอ

6.มีอาการท้องเสีย

วิธีรักษาอาการป่วย COVID-19 ในคุณแม่ตั้งครรภ์

การรักษาอาการป่วยโควิด-19 ในคุณแม่ตั้งครรภ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะมีวิธีการรักษาดังนี้

1.ใช้วิธีการให้สารน้ำ แก้ไขภาวะขาดสมดุลของเกลือแร่ ให้ออกซิเจน

2.ให้ยาต้านไวรัสสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอาการป่วยตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงขั้นรุนแรง

3.ให้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่คุณแม่ตั้งครรภ์ติดเชื้อแบคทีเรีย

4.ใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่คุณแม่ตั้งครรภ์มีอาการรุนแรง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการประเมินโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ป่วย COVID-19

สำหรับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งครรภ์เมื่อติดเชื้อโควิด-19 ที่แม่ท้องจำเป็นที่จะต้องรับมือมีดังนี้

1.มีภาวะครรภ์เป็นพิษ

2.ทารกมีโอกาสคลอดก่อนกำหนด

3.เลือดเกิดการแข็งตัวผิดปกติ

4.ทารกที่เกิดมามีโอกาสคลอดก่อนกำหนดและมีน้ำหนักตัวที่น้อยกว่าปกติ

5.สำหรับคุณแม่ที่มีอายุครรภ์น้อย โอกาสที่ทารกจะได้รับเชื้อนั้นน้อยกว่าอายุครรภ์ใกล้คลอด

แม้ว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ทั้งหลายจะดูแลตัวเองและระมัดระวังในการใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มากแค่ไหนก็ตาม โอกาสที่จะติดเชื้อนั้นมีอยู่สูงมาก สิ่งสำคัญที่คุณแม่จะต้องใส่ใจมากๆ ก็คือ การไม่ตื่นตระหนกที่มากจนเกินไป เพราะนั่นอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายในช่วงตั้งครรภ์ได้ และอาจส่งผลกระทบไปยังลูกน้อยในครรภ์ได้อีกด้วย พยายามกินอาหารและดูแลสุขภาพร่างกายในช่วงตั้งครรภ์ให้แข็งแรง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ร่างกาย ซึ่งจะสามารถเอาชนะโรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดีนั่นเอง