205 รายชื่อ ตั้งชื่อลูกชาย-ลูกสาว พร้อมความหมายเสริมสิริมงคล

205 รายชื่อ ตั้งชื่อลูกชาย-ลูกสาว พร้อมความหมายเสริมสิริมงคล

205 รายชื่อ ตั้งชื่อลูกชาย-ลูกสาว พร้อมความหมายเสริมสิริมงคล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การตั้งชื่อลูกมีความสำคัญต่อผู้ที่เป็นพ่อและแม่อย่างมากดังนั้นการตั้งชื่อจริงที่เหมาะสมต่อวันเดือนปีเกิด เพื่อช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตของเด็กน้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่พ่อแม่ยุคใหม่ให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากซึ่งถ้าคุณกำลังมองหาชื่อดีๆ ของปีนี้ ให้กับลูกน้อยของคนที่จะตรงตามหลักการตั้งชื่ออย่างถูกต้อง ขอแนะนำหลักในการตั้งชื่อ ที่ได้ทั้งความไพเราะและทำให้มั่นใจต่อการใช้ชีวิตในอนาคตมากยิ่งขึ้นดังต่อไปนี้ 

หลักการตั้งชื่อลูกชายและลูกสาวที่ควรรู้

การตั้งชื่อลูกทั้งลูกชายและลูกสาว สำหรับเด็กแรกเกิดจะมีความสำคัญอยู่ทั้งหมด 8 เรื่องด้วยกัน คือ

 1. บริวาร หมายถึง คนภายในครอบครัวและคนใกล้ชิดในชีวิต
 2. อายุ หมายถึง การเป็นอยู่ การใช้ชีวิต และสุขภาพ
 3. เดช หมายถึง อำนาจ บารมี การได้ลาภยศ การมีชื่อเสียง และตำแหน่งหน้าที่การงาน หน้าตาทางสังคม
 4. ศรี หมายถึง เรื่องของโชคลาภและความสำเร็จ รวมไปถึงเรื่องของเสน่ห์ มีคนรักและเอ็นดู
 5. มูลละ หมายถึง การมีทรัพย์สิน มีมรดกเงินทอง และความมั่นคงทางการเงิน
 6. อุตสาหะ หมายถึง การทำงาน ความขยันหมั่นเพียร การประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตที่มีความกระตือรือร้น
 7. มนตรี หมายถึง  การมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ช่วยเหลือ ค้ำจุนเกื้อกูลด้วยความเอ็นดู ทั้งพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ครู อาจารย์ เจ้านาย ผู้ที่อาวุโสกว่า
 8. กาลกิณี หมายถึง ตัวอักษรที่ไม่เหมาะสมต่อชื่อและวัน-เดือน-ปีเกิดของตัวผู้ที่ถูกตั้งชื่อ เพราะจะนำมาซึ่งความอัปมงคล ความทุกข์ ความทรมาน เคราะห์ร้าย และเรื่องราวที่ไม่ดีต่างๆ

อักษรกาลกิณีของคนแต่ละวัน

ดังนั้นการตั้งชื่อลูกจึงต้องคำนึงถึงทั้ง 8 ข้อนี้ให้มที่สุด ซึ่งคนที่เกิดในแต่ละวันจะมีตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีแตกต่างกันออกไป คือ

 1. ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 2. ผู้ที่เกิดวันจันทร์ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ อ
 3. ผู้ที่เกิดวันอังคาร มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง
 4. ผู้ที่เกิดวันพุธ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี (กลางวัน) คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 5. ผู้ที่เกิดวันพุธ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี (กลางคืน) คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 6. ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น
 7. ผู้ที่เกิดวันศุกร์ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ย ร ล ว
 8. ผู้ที่เกิดวันเสาร์ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

100 รายชื่อ ตั้งชื่อลูกชาย พร้อมความหมายที่เป็นสิริมงคล

 1. กฤตัชญ์ หมายถึง ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู
 2. คณุตม์ หมายถึง ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
 3. จิรทีปต์ หมายถึง รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
 4. ณัฐปคัลภ์ หมายถึง ปราชญ์ผู้องอาจ
 5. ติณณภพ หมายถึง ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม
 6. นิพพิชฌน์ หมายถึง ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
 7. ผรัณชัย หมายถึง มีชัยชนะไปทั่ว
 8. พิทยุตม์ หมายถึง ผู้มีความรู้สูงสุด
 9. ศาตนันท์ หมายถึง มีความสุขและความเพลิดเพลิน
 10. อนันยช หมายถึง เกิดมาเป็นที่หนึ่ง
 11. อิงครัต หมายถึง ผู้ยินดีในความรู้
 12. กฤตยชญ์ หมายถึง นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
 13. คณพศ หมายถึง มีอำนาจในหมู่คณะ
 14. ชวกร หมายถึง ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
 15. ณฏฐพล หมายถึง กำลังของนักปราชญ์
 16. ธนลภย์ หมายถึง ได้ทรัพย์
 17. ธรรมปพน หมายถึง มีคุณธรรมบริสุทธิ์
 18. นฤสรณ์ หมายถึง เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
 19. วรลภย์ หมายถึง ผู้มีลาภอันประเสริฐ
 20. วฤนท์ธม หมายถึง มากมายยิ่งใหญ่
 21. สรฐชญณ์ หมายถึง มีความรู้เป็นที่พึ่งอย่างมั่นคง
 22. จรณินทร์ หมายถึง เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
 23. จิรัฎฐ์ หมายถึง ดำรงมั่น อยู่นาน
 24. ชิณณวรรธน์ หมายถึง อยู่กับความเจริญ
 25. ญานุจจัย หมายถึง สะสมความรู้ มีความรู้มาก
 26. ถิรพุทธิ์ หมายถึง มีความรู้มั่นคง
 27. ทัณฑธร หมายถึง ผู้พิพากษา
 28. ปุณณัตถ์ หมายถึง สมประสงค์
 29. พฤนท์เดช หมายถึง มีอำนาจทางทหาร
 30. ภัทรจาริน หมายถึง มีความประพฤติดี
 31. ฤทธิรณ หมายถึง ความเก่งกล้าในการรบ
 32. วัณณุวรรธน์ หมายถึง ทางแห่งความเจริญ
 33. อจลวิชญ์ หมายถึง มีความรู้ไม่หวั่นไหว
 34. อติวัณณ์ หมายถึง การสรรเสริญ ผู้มีตระกูลสูง
 35. อติวิชญ์ หมายถึง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีตระกูลสูง
 36. อัฑฒ์ หมายถึง ชายผู้ร่ำรวย
 37. คณุฒน์ หมายถึง ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
 38. ฐปนวัฒน์ หมายถึง เจริญอย่างมั่นคง
 39. ฐิตธีร์ หมายถึง ปราชญ์ผุ้มั่นคง
 40. ฐิติวัสส์ หมายถึง ยืนยาวตลอดปี
 41. ธุวานันท์ หมายถึง มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน
 42. นนทิวรรธน์ หมายถึง ยินดีในทรัพย์
 43. นัธทวัฒน์ หมายถึง มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
 44. ปัณฑ์ธร หมายถึง ทรงไว้ซึ่งความรู้
 45. พิชญุตม์ หมายถึง ฉลาดและยิ่งใหญ่
 46. พลัฎฐ์ หมายถึง ตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง
 47. วริทธิ์นันท์ หมายถึง ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ
 48. วเรณย์ หมายถึง ประเสริฐสุด
 49. อุกฤษฎ์ หมายถึง ประเสริฐสุด
 50. กฤติชยตร์ หมายถึง การกระทำที่ฉลาด
 51. กิตติ์ณัฏฐกร หมายถึง สร้างความรู้และเกียรติ
 52. ชัญญากรณัฐ หมายถึง ปราชญ์ผู้สร้างความรู้
 53. ชาครีย์สร หมายถึง ผู้ตื่นและแกล้วกล้า
 54. ฐานิศวรร์ หมายถึง มีฐานะอันยิ่งใหญ่
 55. ฐิรชาติศักดิ์ หมายถึง เกิดมามียศศักดิ์มั่นคง
 56. ณรงค์คณินทร์ หมายถึง เป็นใหญ่เหนือหมู่คณะในการรบ
 57. ณัฏฐ์ณชัย หมายถึง ที่ซึ่งมีแต่ชัยชนะและความรู้
 58. ณัฏฐ์ธนัญ หมายถึง ปราชญ์ผู้มีทรัพย์และอื่นๆ
 59. นัทธ์ธัญธนิน หมายถึง ผูกพันกับความโชคดีและร่ำรวย
 60. เทวทิณณ์ หมายถึง เทพประทาน
 61. ธีร์ธัญนนท์ หมายถึง ปราชญ์ผู้มีโชคและความยินดี
 62. ธีร์สิรธนัศ หมายถึง ปราชญ์ผู้เป็นยอดและเป็นเจ้าแห่งทรัพย์
 63. รดิศไชยนันท์ หมายถึง ยินดีมีความเจริญกว่าและเป็นเจ้าแห่งทรัพย์
 64. วัสยษฏิ์ หมายถึง ถึงซึ่งความเป็นอยู่อันดี
 65. กฤชฐารวี หมายถึง มีอาวุธที่มั่นคงดั่งพระอาทิตย์
 66. กฤษฎาภาส หมายถึง การกระทำที่รุ่งเรือง
 67. การัณยภาส หมายถึง ความรุ่งเรืองแห่งการงาน
 68. ฆฤษวี หมายถึง ร่าเริง
 69. จิณณิชวัรชญ์ หมายถึง มีความรู้ประเสริฐเป็นอาจิณ
 70. ชาครีย์วสุ หมายถึง ทรัพย์สินของผู้ตื่นอยู่เสมอ
 71. เชษฐวิรุฬห์ หมายถึง เจริญอย่างยิ่งใหญ่
 72. ฐิณัณรเมศ หมายถึง ฐานะความรู้มั่นคงและเป็นเจ้าแห่งรัก
 73. พรหมาณฑ์ชา หมายถึง ดี, เก่ง ในจักรวาล
 74. ภิญญาสิปัณฑ์ หมายถึง รอบรู้และฉลาดยิ่ง
 75. ศักร์สฤษฏิ์ หมายถึง พระอินทร์เป็นผู้สร้าง
 76. ษุภ์ปรเมษฐ์ หมายถึง ดีงามอย่างยิ่ง
 77. อภิณัฏฐกร หมายถึง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
 78. อรรฆย์พสุ หมายถึง มีทรัพย์สินอันมีค่ายิ่ง
 79. กิตติ์ธนัญนภ หมายถึง มีเกียรติร่ำรวยดั่งฟ้ากว้าง
 80. ขันธ์ธิปก หมายถึง ผู้เป็นใหญ่เหนือกรมกอง
 81. ฐิตินนท์ณัฐ หมายถึง นักปราชญ์ผู้สร้างความยินดี
 82. ณกานต์พิทักษ์ หมายถึง ที่ซึ่งเป็นที่รักและความรักษาไว้
 83. ธัญกฤษฏิ์ หมายถึง ฉลาดเป็นเสิศ
 84. ธัญพิสิฏฐา หมายถึง โชคดีและเจริญเป็นเยี่ยม
 85. นิพพิชฌน์ หมายถึง ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
 86. ปัญญ์คคนานต์ หมายถึง ปัญญาดั่งท้องฟ้า
 87. ภาณุเมศธนัน หมายถึง ร่ำรวยยิ่งใหญ่ดุจพระอาทิตย์
 88. มหัทธนะกิตติ์ หมายถึง มีชื่อเสียงและร่ำรวยยิ่ง
 89. ศุภ์กฤศธเนส หมายถึง มีการกระทำที่ดีและร่ำรวย
 90. สัณห์พิชญ์ หมายถึง นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน
 91. อัคคัญญ์ หมายถึง สูงสุด
 92. กิตติ์จีระภูมิ หมายถึง มีเกียรติยิ่งยืนในแผ่นดิน
 93. คมน์พีระภัทร หมายถึง การถึงซึ่งความกล้าหาญและดีงาม
 94. ดัตวทฤษ หมายถึง รู้จริง
 95. เถกิงศักดิ์ หมายถึง รุ่งเรืองด้วยยศศักดิ์
 96. ทรัพยพฤทธิ์ หมายถึง เจริญในสมบัติ
 97. ทีป์สุรธเนส หมายถึง แสงสว่างแห่งความดีงามและมั่งคั่ง
 98. ทีรฆทรรศ หมายถึง เห็นการณ์ไกล
 99. ธนพฤทธ์ หมายถึง มีเงินมาก
 100. ธรินทร์วรัช หมายถึง ประเสริฐและทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่

105 รายชื่อ ตั้งชื่อลูกสาว พร้อมความหมายที่เป็นสิริมงคล

 1. กัญจนญากิตติ์ หมายถึง ความรู้ชื่อเสียงดั่งทองคำ
 2. ตฤมปตี หมายถึง ยินดี,พอใจ
 3. เทียนกัลยาภัค หมายถึง หญิงผู้โชคดีมีแสงเทียนนำทาง
 4. ธมปภาญา หมายถึง ความรู้ยิ่งใหญ่และเจริญ
 5. ธัญนิศญาน์ หมายถึง มีโชคยิ่งใหญ่และมีความรู้ดี
 6. นันทิภาคย์ หมายถึง ยินดีในโชคลาภ
 7. นาถสุรีย์วิภา หมายถึง มีแสงอาทิตย์เป็นที่พึ่ง
 8. ปรีย์สุนาเรศ หมายถึง นางผู้ยิ่งใหญ่ดีงามและเป็นที่รัก
 9. พิมพ์ภัทรพร หมายถึง แบบแห่งความดีงามและสิริมงคล
 10. ภิสรินธันญ์ หมายถึง ร่ำรวยและเป็นใหญ่เหนือผู้อื่น
 11. มนท์วรัทชา หมายถึง การสดุดีในสิ่งประเสริฐ
 12. รัญชน์สุรัตนิ หมายถึง มีความรู้อันน่าปลาบปลื้มยินดียิ่ง
 13. วิมลสรากร หมายถึง สร้างความดีงามและไร้มลทิน
 14. ศรีวริทธิ์รดา หมายถึง มงคลอันประเสริฐและน่ายินดี
 15. ศรีอักษรินท์ หมายถึง อักษรอันยิ่งใหญ่และเป็นมงคล
 16. ศศิเพ็ญชญา หมายถึง มีความรู้เปี่ยมเต็มดุจพระจันทร์
 17. อัจฉรียสา หมายถึง มียศและสติปัญญาเลิศ
 18. กัญญธนัฏฐ์ หมายถึง หญิงผู้ร่ำรวย
 19. กาญจน์ณัฏฐา หมายถึง ปราชญ์ผู้มีค่าดั่งทองคำ
 20. กาญจน์สิเนห์ หมายถึง รักใคร่เสน่หาเท่าทองคำ
 21. เขษมบุษป์ หมายถึง เป็นดั่งดอกไม้ที่นำความสบายใจมาให้
 22. คุณัญญา หมายถึง ผู้รู้ธรรม, ผู้รู้ความดี
 23. ชนม์ณกานต์ หมายถึง อายุมั่นและเป็นที่รัก
 24. ธัญนันทน์ณิศา หมายถึง ยินดีในโชคและความรู้อันยิ่งใหญ่
 25. ธิบดิ์ณญานันท์ หมายถึง ยินดีในความรู้และยิ่งใหญ่
 26. นภัสชิชญาณ์ หมายถึง มีความรู้กว้างขวางดั่งท้องฟ้า
 27. พัทธ์ธนามาศ หมายถึง ผูกพันกับความมั่งคั่งและทองคำ
 28. โศภีพัทธ์ญาดา หมายถึง ปราชญ์ผู้มีความงาม
 29. สิฏฐิณิศา หมายถึง เจ้าแห่งความรู้และความร่ำรวย
 30. อธิกัญญ์ภัค หมายถึง หญิงผู้มีโชคยิ่งใหญ่
 31. อนงค์ศุภิษดา หมายถึง หญิงผู้งดงามน่าปรารถนา
 32. กรวีร์วิริยา หมายถึง กล้าหาญในการทำความเพียร
 33. กัลญญ์กุลณัช หมายถึง หญิงที่มีความรู้เชิดชูวงศ์ตระกูล
 34. จิณณ์วรัชญา หมายถึง มีความรู้ประเสริฐตลอดไป
 35. ฐิยาภัณณ์ หมายถึง มั่นคงมีความรู้และคำพูดดี
 36. ปพิชญ์ชฎาพร หมายถึง มีความรู้และมีพรอันสูงส่ง
 37. ปัญญ์วณิชยา หมายถึง มีปัญญาด้านการค้าขาย
 38. ปัณฑารีย์ หมายถึง ประเสริฐด้วยปัญญา
 39. ผลัฏฐา หมายถึง ยินดีในมรรคผล
 40. พริฏฐภา หมายถึง ประเสริฐที่สุด
 41. พิชญาภาส์ หมายถึง แสงสว่างแห่งนักปราชญ์
 42. พรหมาณฑ์รชา หมายถึง ดี, เก่ง ในจักรวาล
 43. ภัคภัสร์ปภา หมายถึง มีโชคอันรุ่งเรืองงดงาม
 44. ภัคศิณีพิชญ์ หมายถึง มีโชคที่มีความรู้เป็นที่พึ่งแห่งตน
 45. ภิญญ์สุประภา หมายถึง ปัญญาดุจดวงอาทิตย์
 46. มณิฐชญาณ์ หมายถึง มีความรู้ดั่งแก้วมณี
 47. วรัชญ์สรากร หมายถึง ความรู้อันประเสริฐและมีความสามารถดี
 48. เสฏฐิกัลยา หมายถึง หญิงผู้ร่ำรวยดั่งเศรษฐี
 49. สุภิญญ์ยุพา หมายถึง ดีงามมีความรู้และแสนสวย
 50. อัฏฐภิญณา หมายถึง มีความรู้ยิ่ง ๘ ประการ
 51. อรลภัสญา หมายถึง หญิงผู้มีลาภอันยิ่งใหญ่
 52. อัจฉราภัสส์ หมายถึง นางฟ้าผู้รุ่งเรือง
 53. อาฒยวรรณ หมายถึง มีเชื้อสายของผู้ร่ำรวย, ร่ำรวยด้วยทองคำ
 54. กันยากชนันท์ หมายถึง หญิงผู้ประเสริฐดั่งดอกบัวและมีความยินดี
 55. กิริฎา หมายถึง มงกุฎ
 56. จงกลณัฐชาดา หมายถึง ปราชญ์ผู้รุ่งเรืองและประเสริฐดังดอกบัว
 57. จิรณัฏฐา หมายถึง ปราชญ์ผู้ยั่งยืน
 58. ฉัตริยาฐิดา หมายถึง เป็นฉัตรแห่งความมั่นคง
 59. ชญาณ์นิษฏ์ หมายถึง ปราถนาเรื่องความรู้
 60. ณัฑธัญวรรณ หมายถึง ผิวพรรณดีมีโชคและฉลาด
 61. ธัญณิชชวีร์ หมายถึง มีโชคความรู้และกล้าหาญ
 62. นิษฐาชญาณ์ หมายถึง สนใจใคร่รู้อยู่เสมอ
 63. รดานันท์วิลาส หมายถึง ยินดีมีสุขและงดงาม
 64. วิทวลา หมายถึง ฉลาด
 65. ไวชญานีก์ หมายถึง อุดมด้วยความรู้
 66. สิรินธิบดิ์ชญา หมายถึง มีมงคลเป็นใหญ่และมีความรู้
 67. หฤทย์ณิศา หมายถึง น่ารักและเป็นเจ้าแห่งความรู้
 68. กานต์พิชชา หมายถึง มีความรู้เป็นที่รัก
 69. จิณัฐตา หมายถึง ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
 70. จารุพิชญา หมายถึง นักปราชญ์ผู้งดงาม
 71. จิรภิญญา หมายถึง ความรู้ยั่งยืน
 72. ชนัญชิดา หมายถึง ผู้ชนะคนอื่น
 73. ฐานิฏฐ์ หมายถึง เป็นที่น่าพอใจ
 74. นันทัชพร หมายถึง คนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข
 75. พิชญ์สินี หมายถึง หญิงงามผู้ฉลาด
 76. พิชามญชุ์ หมายถึง ผู้งดงามด้วยความรู้
 77. ภิญญาพัชญ์ หมายถึง ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ
 78. มัญชุพร หมายถึง งามและประเสริฐ
 79. สุภาพิชญ์ หมายถึง นักปราชญ์ผู้มีความงาม
 80. อนรรฆวี หมายถึง มีค่ามาก
 81. กนกอร หมายถึง ผู้หญิงที่ดี
 82. กฤตพร หมายถึง ผู้สร้างพร มีความประเสริฐ
 83. จรรย์อมล หมายถึง ผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ
 84. จรรยมณฑน์ หมายถึง ผู้มีความประพฤติดี เป็นเครื่องประดับ
 85. พรลภัส หมายถึง มีลาภอันประเสริฐ
 86. พรสรวง หมายถึง เป็นพรของสวรรค์
 87. พรรธน์ชญมน หมายถึง ผู้มีใจงามมีความรู้และเจริญ
 88. มนพร หมายถึง มีใจประเสริฐ
 89. วรรจชนก หมายถึง ศักดิ์ศรีบิดา
 90. วรณภัทรชญณ์ หมายถึง ที่ซึ่งดีงามประเสริฐและมีความรู้
 91. ศตพร หมายถึง มีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย
 92. จิรัจฌา หมายถึง กิริยาดีตลอดกาล
 93. ชุติมณฑน์ หมายถึง มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
 94. ธิษณามดี หมายถึง มีความคิดฉลาด
 95. นันท์นพิน หมายถึง ผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ
 96. ปดิวรัดา หมายถึง ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี
 97. ปุริมปรัชญ์ หมายถึง นักปราชญ์คนแรก
 98. ปัณฑารีย์ หมายถึง ประเสริฐด้วยปัญญา
 99. เปมนีย์ หมายถึง น่ารัก
 100. พรสุนีติ์ หมายถึง ผู้นำที่ดีเลิศ
 101. ปรีย์ประภัสสร หมายถึง เป็นที่รักแห่งความรุ่งเรือง
 102. เปรมาวรินทร์ หมายถึง มีความรักความชอบและประเสริฐยิ่งใหญ่
 103. พรรธน์ธวัล หมายถึง เจริญก้าวหน้าและบริสุทธิ์
 104. พิมลดาลภัส หมายถึง งดงามยิ่ง
 105. ภาวรรณวรางค์ หมายถึง รูปร่างดีและผิวพรรณงาม

ถ้าคุณกำลังมองหาชื่อของลูกชาย หรือลูกสาว เป็นชื่อจริงที่สามารถเสริมสิริมงคลและเป็นชื่อเก๋ไม่ซ้ำแบบใคร เพื่อสามารถเลือกทั้ง 205 ชื่อนี้ไปใช้ได้ โดยให้ดูจากอักษรที่เป็นกาลกิณี ถ้าชื่อใดมีให้ตัดชื่อนั้นแล้วนำชื่อที่เหมาะสมมาตั้งชื่อให้กับลูกๆ ของคุณได้เลย และหากคุณแม่ คุณพ่อ ยังไม่จุใจ เราก็มีชื่อเล่นลูกสาวมาแนะนำเพิ่มเติมนะคะ คลิ๊กดูด่านล่างนี้ได้เลย

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook