วิธียื่นภาษีออนไลน์เงินได้ปี 2565 (ยื่นปี 2566) บุคคลธรรมดา อัปเดตล่าสุด

วิธียื่นภาษีออนไลน์เงินได้ปี 2565 (ยื่นปี 2566) บุคคลธรรมดา อัปเดตล่าสุด

วิธียื่นภาษีออนไลน์เงินได้ปี 2565 (ยื่นปี 2566) บุคคลธรรมดา อัปเดตล่าสุด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วิธียื่นภาษีออนไลน์ เงินได้ปี 2565 (ยื่นภาษีในปี 2566) สำหรับบุคคลธรรมดา รวบรวมข้อมูลมาสรุปให้เข้าใจง่ายว่าต้องใช้เอกสาร-หลักฐานอะไรบ้าง มือใหม่ก็สามารถทำได้เช่นกัน

ในทุกๆ ปีมนุษย์เงินเดือน จะต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กับกรมสรรพากร ตามข้อกฎหมายที่กำหนดให้ผู้มีรายได้ มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือน ม.ค.-มี.ค. ของปีถัดไป โดยสามารถยื่นที่กรมสรรพากร หรือ ยื่นแบบออนไลน์ได้ ฉะนั้นเราขอแนะนำให้ศึกษา "วิธียื่นภาษีออนไลน์" ไว้นะคะ ซึ่งไม่ยากและไม่ต้องเดินทาง สามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2566

ขั้นตอนยื่นภาษี มี 2 แบบ

 • แบบ ภ.ง.ด.90 คือ ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา เงินปันผล หรืออื่นๆ

 • แบบ ภ.ง.ด.91 คือ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว

สำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 2 รูปแบบ

 1. ยื่นภาษีแบบเอกสาร สามารถยื่นด้วยตนเองที่กรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 66

 2. ยื่นภาษีแบบออนไลน์ สามารถยื่นด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 เม.ย. 66

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นภาษีออนไลน์

 1. หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) เป็นเอกสารที่แสดงถึงรายได้รวมทั้งปี หลังจากหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่างๆ
 2. รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ททั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา ค่าเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น
 3. เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษีเพื่อกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษี เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน เบี้้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ เป็นต้น

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2565 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร มีขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร (คลิก www.rd.go.th) จากนั้นเลือกปุ่ม "ยื่นออนไลน์" (สามารถยื่นภาษีตั้งแต่วันนี้ - 10 เม.ย. 66 หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือขยายวันยื่นแบบภาษีระบบจะมีการแจ้งอัปเดตอีกครั้ง)
  ยื่นออนไลน์ยื่นออนไลน์
 2. เมื่อเข้าสู่ระบบ ให้กด "ยื่นแบบออนไลน์" ส่วนใครที่เพิ่งยื่นภาษีเป็นครั้งแรกต้องสมัครสมาชิกก่อน
  ยื่นแบบออนไลน์ยื่นแบบออนไลน์
 3. หน้าจอเข้าสู่ระบบ "กรอกเลขประตัวผู้เสียภาษีอากร" หรือชื่อผู้ใช้งาน (ก็คือเลขประจำตัวประชาชน) และรหัสผ่าน (ที่เคยตั้งไว้) จากนั้น "กดปุ่มเข้าสู่ระบบ"
  หน้าจอเข้าสู่ระบบหน้าจอเข้าสู่ระบบ
 4. กรมสรรพากรมีการเพิ่มระบบ "OTP เพื่อยืนยันตัวตน" หากใช้เบอร์เดิมให้เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ ระบบจะส่งรหัส OTP มายังเบอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนเบอร์ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ใหม่ จากนั้นกดขอรหัส OTP
  เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ เพื่อส่งรหัส OTPเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ เพื่อส่งรหัส OTP
 5. หลังจากได้รับ OTP จากโทรศัพท์ ให้นำรหัสนั้นมากรอก โดยให้ "กรอกรหัส OTP" ลงในช่องที่ระบุไว้ จากนั้นกด "ยืนยัน OTP"
  กรอกรหัส OTPกรอกรหัส OTP
 6. ระบบจะแสดงหน้าจอผู้มีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กด "ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91" ซึ่งเป็นแบบภาษีเงินได้ประจำปี
  ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91
  ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91
 7. ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ทั้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, สถานที่ติดต่อ, ร้านค้า/กิจการส่วนตัว (ถ้ามี) และให้ระบุสถานะในปัจจุบันด้วย จากนั้นเลือกกด "ถัดไป"
  ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ
 8. ระบบแสดงหน้ารายได้ เช่น รายได้จากเงินเดือน, รายได้จากฟรีแลนซ์-รับจ้างทั่วไป-วิชาชีพอิสระ, รายได้จากทรัพย์สิน การทำธุรกิจ, รายได้จากการลงทุน และรายได้จากมรดกหรือได้รับมา หากเป็นพนักงานประจำหรือมนุษย์เงินเดือน เลือกรายได้จากเงินเดือน กดที่ "ระบุข้อมูล"
  ระบบแสดงหน้ารายได้ ระบบแสดงหน้ารายได้
 9. ใส่ รายละเอียดเงินได้ทั้งหมด ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เลขผู้จ่ายเงินได้ จากนั้นกด "บันทึก"
  ยื่นภาษีออนไลน์ รายละเอียดเงินได้ทั้งหมดยื่นภาษีออนไลน์ รายละเอียดเงินได้ทั้งหมด
 10. ระบบจะพากลับมาที่หน้ารายได้เหมือนเดิม ให้ "ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง" ว่าถูกต้องหรือไม่ (หากมีรายได้ที่นอกเหนือจากเงินเดือน ให้กรอกให้ครบถ้วน) จากนั้นกดถัดไป
  ยื่นภาษีออนไลน์
  ยื่นภาษีออนไลน์
  ยื่นภาษีออนไลน์ยื่นภาษีออนไลน์
 11. ระบบจะแสดงรายการค่าลดหย่อนภาษีที่เรามีในปี 2565 โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
  • กลุ่มที่ 1 ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว
  • กลุ่มที่ 2 ค่าลดหย่อนกลุ่มออมเงินและลงทุน
  • กลุ่มที่ 3 ค่าลดหย่อนกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล
  • กลุ่มที่ 4 ค่าลดหย่อนบริจาค
   (กรอกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม หรือใครที่มีการออมการลงทุนต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี)
   ยื่นภาษีออนไลน์ยื่นภาษีออนไลน์
 12. หากกรอกข้อมูลในแต่ละกลุ่มครบถ้วนแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ทั้งข้อมูลเงินได้ทั้งหมด , การคำนวณภาษี และยอดที่ชำระ (ขอคืน) (หากมียอดเงินที่ต้องเสียภาษีสามารถขอผ่อนชำระภาษีได้)

 13. เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม "ยืนยันการยื่นแบบ" เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

อ่านเพิ่มเติม

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook