บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนธันวาคม 2565 อัปเดตวันเงินเข้า รูดซื้ออะไรได้บ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนธันวาคม 2565 อัปเดตวันเงินเข้า รูดซื้ออะไรได้บ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนธันวาคม 2565 อัปเดตวันเงินเข้า รูดซื้ออะไรได้บ้าง
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนธันวาคม 2565 ล่าสุด เงินเข้ากระเป๋าไหน ใช้รูดซื้อสินค้าวันไหนได้บ้าง

อัปเดตสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนธันวาคม 2565 ผู้มีสิทธิถือบัตรฯ จะได้รับเงินเข้าบัตรวันไหน และได้รับเงินกี่บาท และรูดซื้อสินค้าอะไรได้บ้าง เช็กเลย

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน  ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
  • ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
  • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท ต่อ 3 เดือน (เดือน ก.ค.-ก.ย. 65)
  • เพิ่มวงเงินช่วยเหลือในโครงการเพิ่มกำลังซื้อ จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน ตลอดเดือน ก.พ.-เม.ย. 65 (ไม่สามารถกดเป็นเงินสด หรือสะสมทบยอดในเดือนถัดไปได้

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

  • เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ส่วนผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระเงินค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อน จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในภายหลัง

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ต่อเดือน

  • ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาทต่อเดือน)
  • ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน
  • สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้