บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รายการไหนกดเงินสดได้ สะสมยอดเงินในเดือนถัดไปได้เช็กเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รายการไหนกดเงินสดได้ สะสมยอดเงินในเดือนถัดไปได้เช็กเลย
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รายการไหนกดเงินสดได้ และสะสมยอดเงินไปทบในเดือนถัดไปได้เช็กเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ถือเป็นบัตรที่รัฐบาลสนับสนุนวงเงินเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน โดยทุกๆ เดือนรัฐบาลจะใส่วงเงินลงในบัตรฯ ที่จำเป็น เช่น วงเงินใช้ซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค, วงเงินค่าเดินทาง, วงเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ, วงเงินค่าน้ำค่าไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดไว้

ซึ่งวงเงินดังกล่าวก็มีบางรายการที่กดออกมาเป็นเงินสดได้ หรือสะสมทบยอดในเดือนถัดไปได้ ส่วนจะมีรายการไหนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ทำได้นั้นไปดูพร้อมๆ กัน

วันที่ 1 ของทุกเดือน

  • วงเงินซื้อสินค้า 200-300 บาทต่อเดือน
  • วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (45 บาท 3 เดือนรูดลดค่าก๊าซได้ 1 ครั้ง)
  • บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อเดือน
  • รถไฟฟ้า (MRT+BTS+ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน

สรุป : วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค และค่าเดินทาง ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

วันที่ 15 ของทุกเดือน

  • เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50-100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64-ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย.-ก.ย. 65)

สรุป : วงเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ กดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

วันที่ 18 ของทุกเดือน

  • เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

สรุป : วงเงินช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า กดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

วันที่ 22 ของทุกเดือน

  • ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาทต่อเดือน

สรุป : วงเงินเบี้ยความพิการ กดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้