บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขอรับเงินอุดหนุนค่าน้ำ-ค่าไฟ ได้แค่ลงทะเบียนออนไลน์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขอรับเงินอุดหนุนค่าน้ำ-ค่าไฟ ได้แค่ลงทะเบียนออนไลน์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขอรับเงินอุดหนุนค่าน้ำ-ค่าไฟ ได้แค่ลงทะเบียนออนไลน์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่ออายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก 1 ปี (ต.ค.62-ก.ย.63) เพื่อช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟให้กับผู้มีรายได้น้อยนั้น

>> บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ไปต่ออีกปีหลังรัฐเคาะอุ้มค่าน้ำ-ค่าไฟต่อเนื่อง

>> บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม แจกเงินเพียบ-ส่วนลดพรึ่บ!

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนทั้งการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และการประปานครหลวง (กปน.) ไปเมื่อช่วงเดือน ธ.ค. 61 – ก.ย. 62 นั้น จะได้รับการช่วยค่าน้ำและค่าไฟต่อเนื่องไปอีก 1 ปี (ต.ค.62 – ก.ย.63) ตามเงื่อนไขเดิม คือ ผู้มีสิทธิ์ต้องชำระเงินค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาไปก่อน ตามใบแจ้งหนี้ประจำเดือนที่เรียกเก็บจากการใช้ไฟฟ้า-น้ำประปา ของเดือนต.ค. 62 - ก.ย. 63 โดยกรมบัญชีกลางจะประมวลข้อมูลการใช้สิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา ให้ครัวเรือนละ 1 สิทธิต่อเดือน และจะโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ตามจำนวนที่ผู้มีสิทธิได้ชำระไว้ตามจริง ในเดือนถัดไปหลังจากผู้มีสิทธิได้ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ โดยจะจ่ายทุก ๆ วันที่ 18 ของเดือน เช่นเดิม

ส่วนคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน และยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนค่าน้ำค่าไฟจากทางรัฐบาล สามารถลงทะเบียนตามเงื่อนไข เพื่อขอรับสิทธิ์ได้ดังนี้

สมัครขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าวงเงินไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือน

ลงทะเบียนกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าได้ทาง www.mea.or.th

firecard

  • กรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องและกดลงทะเบียน

หากในเดือนใดมีการใช้ไฟฟ้าเกินยอดชำระค่าไฟฟ้า 230 บาท จะไม่สามารถรับสิทธิดังกล่าวในเดือนนั้นได้ 

ลงทะเบียนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ต่างจังหวัด ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าได้ที่ www.pea.co.th

firecards

  • เลือกยอมรับเงื่อนไข
  • กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง

firecards1

  • กดยืนยันข้อมูลเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน

หากเดือนใดมีการใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ใช้ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน จะได้รับสิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ลงทะเบียนกับการประปานครหลวง (กปน.)

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนค่าน้ำได้ทาง www.mwa.co.th

ลงทะเบียนกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ต่างจังหวัด ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนค่าน้ำได้ที่ www.pwa.co.th

water

หากเดือนไหนมียอดเกิน 100 บาท จะไม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวในเดือนนั้น และต้องชำระเองเต็มจำนวน 

นอกจากนี้ ยังลงทะเบียนรับสิทธิ์ และสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าและสำนักงานประปาทุกแห่ง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook