บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฮ! กฟน. ช่วยค่าไฟฟ้า 230 บาท เฉพาะคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับสิทธิ์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฮ! กฟน. ช่วยค่าไฟฟ้า 230 บาท เฉพาะคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับสิทธิ์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฮ! กฟน. ช่วยค่าไฟฟ้า 230 บาท เฉพาะคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับสิทธิ์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

น.ส. ผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เผยถึงกรณีที่รัฐบาลขยายเวลาช่วยเหลือ และบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่ออีก 1 ปี ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 จึงเปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกรณีมียอดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ MEA http://meagate1.mea.or.th/welfareregis และ MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ http://is.gd/KlyQKF

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวว่า การเปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ จะต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการลงทะเบียนมาก่อน โดยจะต้องเตรียมหลักฐาน ทั้งบัตรประจำตัวประชาชนที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. เป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  2. ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ กับ MEA เพียงครั้งเดียว (ลงทะเบียน 1 ผู้รับสิทธิ ต่อ 1 รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
  3. มียอดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยไม่ได้ใช้สิทธิจากมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย (50 หน่วย) คือ กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน เป็นเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด
  4. ยอดค่าไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ ต้องเป็นยอดจากการใช้ไฟฟ้าในระหว่างเดือน ต.ค. 62 – ก.ย. 63
  5. ต้องชำระยอดค่าไฟฟ้ากับ MEA ก่อน จากนั้นกรมบัญชีกลางจึงจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในภายหลังตามจำนวนยอดชำระจริง

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด หลังจากการชำระค่าไฟฟ้าตามปกติผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว กฟน. จะรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และจะดำเนินการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ หากในเดือนใดมีการใช้ไฟฟ้าเกินยอดชำระค่าไฟฟ้า 230 บาท จะไม่สามารถรับสิทธิดังกล่าวในเดือนนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้เคยลงทะเบียนรับสิทธิเดิม ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ท่านจะได้รับสิทธิต่อเนื่องอีก 1 ปี ตามเงื่อนไขข้างต้น ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร 0 2270 6400

บัตรคนจน

>> บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมเปิดให้คนไม่มีบัตรลงทะเบียนรอบใหม่ คนมี “รถ-บัตรเครดิต” หมดสิทธิ์

>> บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2562 เงินเข้าเท่าไหร่-วันไหนบ้าง?

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook