ยกเลิกเราไม่ทิ้งกัน เมินเงิน 5,000 บาท ไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ คิดให้ดีก่อนตัดสินใจ

ยกเลิกเราไม่ทิ้งกัน เมินเงิน 5,000 บาท ไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ คิดให้ดีก่อนตัดสินใจ

ยกเลิกเราไม่ทิ้งกัน เมินเงิน 5,000 บาท ไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ คิดให้ดีก่อนตัดสินใจ

เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เปิดปุ่มยกเลิกลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท ทำง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน ย้ำตัดสินใจให้รอบคอบเพราะกลับมาลงทะเบียนขอเงินเยียวยาอีกไม่ได้

หลังจากที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ได้เปิดทางเลือกให้ประชาชนที่ต้องการยกเลิกการทะเบียนด้วยการเพิ่มปุ่มใหม่เข้าไปนั้น

ขั้นตอนสำหรับผู้ที่ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com นั้น สามารถทำตามได้ ดังนี้

1. ขั้นตอนแรก เข้าเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com คลิกเลือกปุ่ม "ยกเลิกการลงทะเบียน"

ขั้นตอนยกเลิกเราไม่ทิ้งกันขั้นตอนยกเลิกเราไม่ทิ้งกัน2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ "ขอยกเลิกการลงทะเบียนมาตรการเยียวยาฯ"

  • ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน
  • วัน เดือน ปีเกิด

ขอยกเลิกการลงทะเบียนมาตรการเยียวยาฯขั้นตอนที่ 2 ขอยกเลิกการลงทะเบียนมาตรการเยียวยาฯ

3. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กดปุ่มยกเลิกการลงทะเบียน

4. ระบบจะแจ้งเตือนและสอบถามการยกเลิกการลงทะเบียนอีกครั้ง หากต้องการยกเลิกให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยม กดยืนยันและดำเนินการต่อ

5. ระบบจะแจ้งรหัส OTP เข้าในโทรศัพท์มือถือ ให้กรอกรหัส OTP จากนั้นกดยืนยัน

6. ระบบแสดงหน้าจอยกเลิกการลงทะเบียนสำเร็จ กดตกลง

ขอยกเลิกการลงทะเบียนมาตรการเยียวยาฯขอยกเลิกการลงทะเบียนมาตรการเยียวยาฯ

เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการขอยกเลิกการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาทแล้ว

อ่านเรื่องเราไม่ทิ้งกันต่อที่นี่