ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงิน 5,000 บาท ใครมีสิทธิ์ได้รับบ้าง?

ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงิน 5,000 บาท ใครมีสิทธิ์ได้รับบ้าง?

ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงิน 5,000 บาท ใครมีสิทธิ์ได้รับบ้าง?
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เราไม่ทิ้งกัน ลงทะเบียนแจกเงิน 5,000 บาท นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึง การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตามมาตรการที่ 2 การดูแลและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ขอรับเงินเยียวยาดังกล่าว ได้แก่

  • ผู้ประกันตนมาตรา 39 (อดีตลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาอย่างน้อย 12 เดือน และสมัครภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ออกจากงาน)
  • ผู้ประกันตนมาตรา 40 (อาชีพอิสระ /แรงงานนอกระบบ) คนที่ไม่มีนายจ้าง เป็นนายตัวเอง
  • ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้างในสถานประกอบการ/พนักงานเอกชน) ที่ยังจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือนที่ยังไม่มีสิทธิ์รับเงินกรณีว่างงาน ก็สามารถรับเงิน 5,000 บาท ได้เช่นกัน

ส่วนผู้ที่ยกเว้นที่จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าว ได้แก่ ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และผู้ประกันตนมาตรา 33

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook