เราไม่ทิ้งกัน มีปุ่มยกเลิกการลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาทแล้ว!

เราไม่ทิ้งกัน มีปุ่มยกเลิกการลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาทแล้ว!

ธนาคารกรุงไทย เปิดให้ยกเลิกเราไม่ทิ้งกัน หลังเปิดลงทะเบียน มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน สามารถยกเลิกได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยคลิกที่ปุ่ม ยกเลิกการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน 

ยกเลิกการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

สามารถยกเลิกลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ยกเลิกการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

อ่านเรื่องเราไม่ทิ้งกันต่อที่นี่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ยกเลิกเราไม่ทิ้งกัน