ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 63 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป สามารถเข้า www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อลงทะเบียน รับเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการดูแลเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19) ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com แย้มคนมีสิทธิ์อายุ 18 ปีขึ้นไป มีอาชีพอิสระ หรือลูกจ้างชั่วคราว

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการดูแลเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19) ระยะที่ 2 ว่า ผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาจะต้องเป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคม เช่น 

 • มาตรา 39 ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ยังอยากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมหลังผันตัวออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือมีเหตุให้ต้องหลุดออกจากงานเดิม
 • มาตรา 40 ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com พร้อมย้ำว่าอยากให้กลุ่มแรงงานนอกระบบลงทะเบียนออนไลน์มากกว่าไปที่สาขาธนาคารกรุงไทย เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19

 sanook_thumbnail_1200x720(22นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า กลุ่มแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนได้ดังนี้

ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รับเงิน 5,000 บาท

 • ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เริ่มลงทะเบียนได้ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคมนี้เป็นต้นไป เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหมดรับลงทะเบียน

 • ผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ควรใช้โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ เพื่อจะได้รับผลการลงทะเบียนและสิทธิตามมาตรการผ่านทาง SMS

คุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

 • สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ
 • ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
 • ผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

หลักฐาน-เอกสารสำหรับผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ
 • ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)

วิธีรับเงิน หลังจากลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน นั้นมี 2 ช่องทางได้แก่

 • พร้อมเพย์ (เฉพาะเบอร์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก) หากไม่ได้กับเลขบัตรประชาชนสามารถเข้าไปดำเนินการได้ผ่านตู้ ATM หรือ Mobile Application
 • รับเงินผ่านทางบัญชีธนาคารได้ทุกธนาคาร

sanook_thumbnail_1200x720(21นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

หากลงทะเบียนแล้วระบบจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติว่าเข้าเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือไม่ และจะดำเนินการจ่ายเงินจำนวน 5,000 บาท ภายใน 7 วันทำการ

ทั้งนี้ การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน 5,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะไม่จำกัดโควต้า 3 ล้านคนอย่างที่หลายคนเข้าใจ เพราะหากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติว่ามีจำนวนมากกว่า 3 ล้านคน กระทรวงการคลังก็พร้อมที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป

หากไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ขอความร่วมมือให้ขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิดในการช่วยลงทะเบียนออนไลน์ได้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-1144