“นอนกรน” เพิ่มความเสี่ยงเป็น "อัลไซเมอร์" ได้

“นอนกรน” เพิ่มความเสี่ยงเป็น "อัลไซเมอร์" ได้
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

ใครที่ชอบนอนกรน อย่ามองข้ามอาการนี้เป็นอันขาด เมื่อนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดในสหรัฐอเมริกา พบว่า การนอนหลับที่มีภาวะหยุดหายใจชั่วคราว หรือถูกขัดจังหวะในระหว่างการนอนจนทำให้เกิดการกรนนั้น มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาไปสู่การเป็นอัลไซเมอร์ได้

โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีปัญหาในการนอนหลับ มักจะสูญเสียการทำงานในส่วนของความคิดหรือความทรงจำไป ขณะเดียวกัน หากมียีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ที่เรียกว่า APOE  -ε4 allele ร่วมด้วย  ก็จะยิ่งมีความเสี่ยงในการพัฒนาสู่การเป็นอัลไซเมอร์มากขึ้น

ทั้งนี้  จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง 1,752 คน  ซึ่งมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 68 ปี  ด้วยการให้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการนอนหลับของตัวเอง จากนั้นมาประเมินผลด้านการจดจำและการรับรู้   พบว่าผู้ที่มีปัญหาในการนอนกรนเสียงดัง  หายใจลำบาก หรือมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ จะเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคสมองเสื่อมได้

นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังพบด้วยว่า  ภาวะที่เลือดขาดออกซิเจนในช่วงกลางคืน และภาวะที่มีอาการง่วงในช่วงกลางวัน ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับความจำและความสนใจต่างๆ ที่ถดถอยลง  อีกทั้งยังทำให้คิดช้าลง และมีสมาธิน้อยลงด้วย