เตือน! พบผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่-ทวารหนัก เฉลี่ยอายุน้อยลง

เตือน! พบผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่-ทวารหนัก เฉลี่ยอายุน้อยลง
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

จากการรายงานในวารสาร Journal of National Cancer Institute อัตราของผู้ป่วยโรคมะเร็งทวารหนักที่มีอายุน้อยกว่า 55 ปีในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมานั้นเพิ่มเป็นเท่าตัว แม้ว่าโดยรวมแล้วผู้ป่วยที่เป็นโรคดังกล่าวมีแนวโน้มที่ลดลง แต่มีการพบมากขึ้นในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า กล่าวคือในช่วงอายุ 20-54 ปี  

ผู้ที่เกิดในช่วงค.ศ. 1990 มีแนวโน้มเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่เกิดในช่วงปี ค.ศ.1950  ปัจจัยที่ทำให้เกิดวิกฤติดังกล่าวนี้คือการออกกำลังกายน้อยลงและอาหารที่บริโภคเข้าไป  น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมากเกินไป  การกินอาหารที่ผ่านกระบวนการ ปิ้ง ย่าง อบ รม ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายน้อยรวมถึงการบริโภคอาหารที่มีกากใยน้อยและการสูบบุหรี่ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้

อาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มีดังนี้ มีเลือดออกทางทวารหนัก ปวดท้อง เหนื่อยง่าย น้ำหนักตัวลด รู้สึกถ่ายท้องไม่สุด การขับถ่ายเปลี่ยนไป สมาคมโรคมะเร็งในอเมริกา American Cancer Association แนะนำว่าให้บริโภคผักผลไม้และธัญพืชในปริมาณมาก ลดเนื้อสัตว์แดงและอาหารผ่านกระบวนการลง ออกกำลังกายสม่ำเสมอและจำกัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์