อย. เผยผลสุ่มตัวอย่างปลาดิบและน้ำส้ม พบใส่สี-วัตถุกันเสียเกินมาตรฐานจริง

อย. เผยผลสุ่มตัวอย่างปลาดิบและน้ำส้ม พบใส่สี-วัตถุกันเสียเกินมาตรฐานจริง
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ปลาดิบที่สุ่มเก็บจากร้านอาหาร ไม่พบสีสังเคราะห์ ส่วนน้ำส้มบรรจุขวด พบใส่สีเกินเกณฑ์ 1 ตัวอย่าง และวัตถุกันเสียเกินเกณฑ์ 1 ตัวอย่าง เพื่อความมั่นใจ แนะผู้บริโภคเลือกซื้อน้ำส้มที่มีฉลาก หากเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายภายในร้าน รถเข็น หรือแผงลอย ซึ่งไม่ต้องมีการแสดงฉลาก ให้สังเกตสุขลักษณะ พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยตรงจากผู้ขาย

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และโฆษก อย. เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวในโลกออนไลน์เกี่ยวกับปลาดิบย้อมสี และจากเหตุการณ์ลักลอบผลิตน้ำส้มบรรจุขวดจำหน่าย โดยไม่ถูกสุขลักษณะ นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำส้มและปลาดิบ ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในการบริโภคอาหารให้แก่ผู้บริโภค

 โดยในส่วนของปลาดิบ อย. ได้เก็บตัวอย่างจากร้านอาหาร 6 แห่ง จำนวน 6 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหาสีสังเคราะห์ และเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ ผลการวิเคราะห์ ปรากฎว่า ไม่พบสีสังเคราะห์แต่อย่างใดส่วนเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ อยู่ระหว่างรอผลวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทั้งนี้ ในการบริโภคปลาดิบ ผู้บริโภคควรเลือกซื้อปลาดิบที่มีสีตามธรรมชาติ ไม่ฉูดฉาด ไม่มีกลิ่นและรสที่ผิดปกติ สังเกตสภาพของร้าน อาหาร จะต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ ผู้ปรุงอาหารมีสุขอนามัยที่ดี สำหรับกรณีของน้ำส้มบรรจุขวด อย. ได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำส้มที่จำหน่ายตามรถเข็น แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 12 ตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของสีสังเคราะห์ วัตถุกันเสีย วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล และเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ

ปรากฎว่าทั้ง 12 ตัวอย่างไม่พบข้อบกพร่องกรณีวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล และเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ แต่พบสีสังเคราะห์เกินเกณฑ์ 1 ตัวอย่าง และพบวัตถุกันเสียเกินเกณฑ์ 1 ตัวอย่าง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายรับมาจำหน่ายทั้งหมด 7 ตัวอย่าง ซึ่งต้องมีการแสดงฉลาก แต่จากการตรวจสอบ พบว่า ไม่มีการแสดงฉลาก 6 ตัวอย่าง และแสดงฉลากไม่ถูกต้อง 1 ตัวอย่าง ซึ่ง อย. จะดำเนินการติดตามตรวจสอบสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามเกณฑ์สุขลักษณะที่ดีในการผลิตต่อไป

ส่วนตัวอย่างที่เก็บจากผู้ผลิตในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและตัวอย่างที่ อย. เก็บร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างการรอผลวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏิบัติการสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในส่วนผู้บริโภค เพื่อความมั่นใจ ขอให้เลือกซื้อน้ำส้มบรรจุขวดที่มีฉลาก แสดงรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่ ชื่ออาหาร ชื่อที่ตั้งของผู้ผลิต สูตรส่วนประกอบที่สำคัญ วันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อน ปริมาตรสุทธิ และ เลขสารบบอาหาร ในกรอบเครื่องหมาย อย. หากเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายภายในร้าน รถเข็น หรือแผงลอย ซึ่งไม่ต้องมีการแสดงฉลาก ขอให้สังเกตสุขลักษณะ พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยตรงจากผู้ขาย

 

ภาพประกอบจาก istockphoto

ติดตามSanook! Health

ติดตาม เกร็ดความรู้ ข้อมูลน่ารู้ เรื่องสุขภาพ ได้ที่ https://www.sanook.com/health/ ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!