ฉีดวัคซีน “ไข้หวัดใหญ่” ป้องกันไข้หวัดธรรมดาด้วยหรือไม่ ?

ฉีดวัคซีน “ไข้หวัดใหญ่” ป้องกันไข้หวัดธรรมดาด้วยหรือไม่ ?

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้เพียงอย่างเดียว ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด


วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฉีดแล้วไม่เป็นหวัด จริงหรือ ?

ผศ. นพ. พิสนธิ์ จงตระกูล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ใช้สารพันธุกรรมจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ตายแล้ว นำมาผลิตเป็นวัคซีนเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อสารพันธุกรรมดังกล่าว ดังนั้นวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงป้องกันได้โรคเดียว คือ โรคไข้หวัดใหญ่

เนื่องจากวัคซีนทำมาจากเชื้อไวรัสที่ตายแล้ว จึงไม่ก่อให้เกิดโรค แต่จะทำหน้าที่เป็นแอนติเจน (antigen) กระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี (antibody) มาเป็นภูมิคุ้มกันโรค ปกป้องเราจากการเป็นโรค

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด


ความแตกต่างของไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่

โรคหวัด เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสเช่นกัน แต่เป็นไวรัสคนละชนิดกับไข้หวัดใหญ่ ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหวัดได้บ่อยที่สุด คือไวรัสไรโน (rhino virus)

ไวรัสไข้หวัดใหญ่มีชื่อเรียกว่า ไวรัสอินฟลูเอ็นซา (influenza virus) 

>> ไข้เลือดออก VS ไข้หวัดใหญ่ แตกต่างกันอย่างไร?

 

ทั้งโรคไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัด จะมีอาการคล้ายคลึงกันในระยะแรก คือ มีไข้ น้ำมูกไหล แต่ไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรงมาก ใช้เวลาในการรักษานานกว่า ทั้งสองโรคเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส จึงรักษาไม่ได้ด้วยยาปฏิชีวนะ

เมื่อมีไข้ น้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ อย่ารีบซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้ ควรได้รับการวินิจฉัยก่อนว่าเป็นโรคที่เกิดจากไวรัส หรือแบคทีเรีย หากเกิดจากแบคทีเรียจึงจะได้ประโยชน์จากการใช้ยาปฏิชีวนะ