5 อาชีพเสี่ยงโรค “หูเสื่อม” หากไม่ดูแลให้ดี

5 อาชีพเสี่ยงโรค “หูเสื่อม” หากไม่ดูแลให้ดี
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

โรคประสาทหูเสื่อม เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ หนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ และอาจพบได้บ่อย คือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีเสียงดัง อาจส่งผลให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมได้โดยไม่รู้ตัว

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การทำงานหรือการประกอบอาชีพอาจมีผลทำให้สูญเสียการได้ยินโดยมักมีความผิดปกติของหูทั้ง 2 ข้างมากกว่าข้างเดียว

 

สาเหตุของโรคประสาทหูเสื่อม

การสูญเสียการได้ยินอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น บาดเจ็บที่ศีรษะ สัมผัสสารเคมีที่มีพิษต่อหู สัมผัสกับเสียงดังที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน

 

อาชีพเสี่ยงโรคประสาทหูเสื่อม

  1. งานอุตสาหกรรมโลหะ

  2. งานตัดไม้ เลื่อยไม้

  3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ

  4. อุตสาหกรรมยางและพลาสติก

  5. อาชีพขับรถรับจ้าง

เป็นต้น

 

อาการของโรคประสาทหูเสื่อม

ผู้ที่มีภาวะหูเสื่อมจากการได้ยิน อาจพบปัญหาการได้ยินลดลงโดยอาการที่พบบ่อยคือฟังคนอื่นพูดไม่ชัด หรือไม่เข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะได้ยินลำบากมากขึ้นถ้าในบริเวณนั้นมีเสียงดัง

นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวว่า นอกจากปัญหาเรื่องการได้ยินแล้วผู้ที่มีภาวะสูญเสียการได้ยินมักจะได้ยินเสียงดังในหู เช่น เสียงหึ่งๆ หรือเสียงกระดิ่ง ความผิดปกติดังกล่าวอาจจะเป็นพักๆ หรือเป็นตลอดเวลาและอาการจะเป็นมากขึ้นเมื่อต้องสัมผัสกับเสียงดังมากๆ นอกจากนี้การได้ยินเสียงดังผิดปกติในหูจะทำให้รู้สึกรำคาญ ดังนั้นผู้ป่วยมักจะบ่นเรื่องการนอนไม่ค่อยหลับหรือไม่มีสมาธิในการทำงาน

 

การป้องกันโรคประสาทหูเสื่อม

ผู้ที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะทางเสียงจึงควรใส่อุปกรณ์ป้องกัน และตรวจความสามารถทางการได้ยินอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อป้องกันการเกิดโรคหูเสื่อมในอนาคต