อย่าลองดี! ไม่ยื่นใบขับขี่ให้ตำรวจ อาจมีโทษถึงขั้น "จำคุก"

อย่าลองดี! ไม่ยื่นใบขับขี่ให้ตำรวจ อาจมีโทษถึงขั้น "จำคุก"

     หลายคนมีความเข้าใจผิดว่าหากถูกเจ้าพนักงานตำรวจขอตรวจสอบใบขับขี่ เราสามารถแสดงใบขับขี่ให้ดูโดยไม่ต้องยื่นให้เจ้าพนักงานได้ ซึ่งแท้จริงแล้วการกระทำดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย และอาจกลายเป็นความผิดอาญาเลยทีเดียว

     ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร - บก.02 เผยว่า เมื่อถูกเจ้าพนักงานขอให้แสดงใบอนุญาตขับรถ แล้วไม่ยอมแสดงใบขับขี่หรือไม่ส่งมอบให้เจ้าพนักงาน จะถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ มาตรา 66 ระบุว่า "ผู้ใดขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ และสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท"

     ไม่เพียงเท่านั้นนะครับ เพราะยังมีความผิดตามข้อหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 ระบุว่า "ผู้ใดทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่มีกฎหมายให้ไว้ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 วัน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ" ซึ่งอาจถูกบังคับใช้ได้ตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะนั้นด้วย

     ขณะที่การถือใบอนุญาตขับรถไว้กับตัว แต่ไม่ส่งมอบให้เจ้าพนักงานตำรวจจราจรตรวจสอบ ไม่ถือว่าเป็นการแสดงใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมาย

     นอกจากนี้ อย่าเข้าใจผิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถออกใบสั่งได้หากไม่แสดงใบขับขี่ เนื่องจากการออกใบสั่ง กับการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่เป็นคนละขั้นตอน หากเจ้าพนักงานพบว่ามีการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.จราจร หรือรถยนต์ ก็สามารถออกใบสั่งได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ผู้กระทำผิดแสดงใบขับขี่แต่อย่างใดครับ

     รู้แบบนี้แล้ว หากวันนึงถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจใบขับขี่ ก็ต้องยื่นใบขับขี่ให้ตรวจสอบตามกฎหมายนะครับ