ขนส่งปล่อยแอป "DLT Smart Queue" จองคิวต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ 1 เดือน

ขนส่งปล่อยแอป "DLT Smart Queue" จองคิวต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ 1 เดือน

     กรมการขนส่งทางบกปล่อยแอปพลิเคชันจองคิวตอใบขับขี่ DLT Smart Queue เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด สามารถจองคิวรับบริการล่วงหน้าได้มากกว่า 1 เดือน

     DLT Smart Queue เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีฟีเจอร์ให้บริการ 3 รูปแบบ ได้แก่ "จองคิว" สามารถจองคิวล่วงหน้าแบบระบุช่วงเวลา วันที่ที่สะดวกและสถานที่ที่ต้องการได้ สามารถจองคิวล่วงหน้าได้มากกว่า 1 เดือน โดยยังสามารถเรียกดูจำนวนผู้รอรับบริการและระยะเวลาดำเนินการของสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจรับคิวได้

302

     ทั้งนี้ แอปพลิเคชั่นดังกล่าวรองรับบริการได้หลากหลาย เช่น จองคิวทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ, ต่อใบอนุญาตขับรถ 2 ปี เป็น 5 ปี และต่อใบอนุญาตขับรถ 5 ปี เป็น 5 ปี เป็นต้น โดยแอปพลิเคชั่นสามารถแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิวได้

     นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์ "ดูคิว" สำหรับติดตามความเคลื่อนไหวของคิวที่จองไว้ และ “รับคิว” บริการบัตรคิวอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟน อำนวยความสะดวกสามารถกดรับคิวล่วงหน้าก่อนถึงสำนักงาน ครอบคลุมรัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตร ช่วยลดระยะเวลาในการคอยเข้ารับบริการ

     แอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue ถูกเปิดตัวตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมียอดดาวน์โหลดแล้วทั้งสิ้น 5,942 ครั้ง สามารถรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้

 300