ขนส่งแนะ! ซื้อขายรถมือสองไม่ควร "โอนลอย" เด็ดขาด

ขนส่งแนะ! ซื้อขายรถมือสองไม่ควร "โอนลอย" เด็ดขาด

     กรมการขนส่งทางบกแนะนำว่าการซื้อรถยนต์มือสอง อย่าหลงเชื่อรถยนต์ราคาถูกเกินจริง และไม่ควรใช้วิธีโอนลอยเพื่อป้องกันปัญหาตามมาในภายหลัง

     กรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่า ผู้ที่ต้องการซื้อขายรถมือสองต่อจากบุคคลหรือเต้นท์รถ ควรดำเนินการทางทะเบียนด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน โดยจะมีการตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้านเอกสารและตัวรถอย่างเข้มงวด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหารถยนต์ซื้อขายอย่างผิดกฎหมาย

200

     นอกจากนี้ การซื้อ-ขายรถยนต์มือสองควรตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับตัวรถโดยละเอียด เช่น สภาพรถต้องตรงกับที่ระบุในคู่มือจดทะเบียน หากมีการแก้ไขสภาพ เช่น เครื่องยนต์, สีตัวถัง ฯลฯ จะต้องมีการเอกสารบันทึกไว้ ทั้งนี้ ผู้ซื้อสามารถขอหลักฐานเกี่ยวกับตัวรถมาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นที่สำนักงานขนส่งได้ แล้วจึงค่อยดำเนินการซื้อขายต่อไป เนื่องจากหากพบว่าเอกสารใดไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถจดทะเบียนได้ในทุกกรณี

     ซึ่งรถที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น รถที่ถูกโจรกรรม, รถที่นำไปก่อคดีอาชญากรรมหรือยาเสพติด และรถที่เกี่ยวข้องกับคดีผิดกฎหมายอื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมา

     ส่วนการซื้อขายควรหลีกเลี่ยววิธี "โอนลอย" โดยใช้วิธีเซ็นเอกสารเพื่อให้ดำเนินการในภายหลัง เนื่องจากหากผู้ซื้อไม่นำรถไปชำระภาษี หรือนำรถไปกระทำผิดกฎหมาย อาจยังปรากฏชื่อเจ้าของรถรายเดิมได้

     รู้แบบนี้แล้วเพิ่มความระมัดระวังในการซื้อขายรถยนต์มีอสองด้วยนะครับ