ทักษะการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นเพื่อให้งานราบรื่นและสำเร็จยิ่งขึ้น

ทักษะการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นเพื่อให้งานราบรื่นและสำเร็จยิ่งขึ้น

ทักษะการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นเพื่อให้งานราบรื่นและสำเร็จยิ่งขึ้น

หากคุณมีความรู้ เทคนิคเฉพาะด้านในสายงานอาชีพที่ทำอยู่มากกว่าใครๆ อาจสร้างความมั่นใจอย่างใหญ่หลวงให้คุณคิดว่าสามารถก้าวหน้าเติบโตเร็วกว่าใครๆ เป็นแน่

แต่หารู้ไม่ว่ามีอีกหนึ่งส่วนประกอบที่สำคัญไม่แพ้กันเลยที่จะทำให้คุณสามารถนำความรู้และเทคนิควิชาการในตัวเองออกไปทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างราบรื่นและสำเร็จ นั่นคือ “ทักษะการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น” ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากและเป็นเส้นผมบังภูเขาลูกใหญ่สำหรับใครหลายคน

ทักษะการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นเพื่อให้งานราบรื่นและสำเร็จยิ่งขึ้น
ทักษะการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นเพื่อให้งานราบรื่นและสำเร็จยิ่งขึ้น

ทักษะการปรับตัวที่ทำได้ง่ายและรวดเร็วด้วยตัวคุณเอง เริ่มต้นจาก...

Step 1. ยิ้มให้พิมพ์ใจ ต้องยิ้มให้พิมพ์อยู่ในใจของผู้อื่นและตัวเองด้วย เพราะการยิ้มออกมาจากใจ บ่งบอกว่าคุณกำลังอารมณ์ดี สดใส การทำงานด้วยรอยยิ้มจะส่งผลต่อบรรยากาศรอบตัว ทำให้มีสติ มีสมาธิ และปัญญาจึงเกิดขึ้นกับการทำงานทั้งการวางแผนและแก้ไขปัญหาจึงทำได้อย่างง่ายดายราบรื่น

Step 2. คิดให้เป็นบวก แน่นอนว่าการคิดบวกทำให้ชีวิตเราบวกตามไปด้วย หากคุณเริ่มต้นด้วยข้อ 1. คือยิ้ม นั่นเป็นภาษาร่างกาย และต้องต่อด้วยภาษาภายใน คือ ความคิดของคุณต้องเป็นในทางดี เป็นบวกกับตัวเอง สร้างมุมมองและทัศนคติของตัวเองให้มองเชิงบวกต่อสิ่งรอบข้าง โอกาสและช่องทางใหม่ที่สร้างสรรค์จึงจะมาให้คุณเห็น

ทักษะการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นเพื่อให้งานราบรื่นและสำเร็จยิ่งขึ้น
ทักษะการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นเพื่อให้งานราบรื่นและสำเร็จยิ่งขึ้น

Step 3. วาจาต้องงาม เป็นสิ่งที่รวมเอาภาษากายและภาษาความคิดมารวมกันแล้วสื่อสารออกไปให้เพื่อนร่วมงานรับรู้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น เป็นข้อเท็จจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ เพราะการพูดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของการแลกเปลี่ยน หมุนเวียน โต้ตอบข้อมูลในการทำงาน ให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถทั้งคนทำงาน ผลการทำงาน และผลประกอบการขององค์กร

Step 4. มนุษย์สัมพันธ์ต้องดี เป็นการเริ่มต้นใช้ 3 step แรกรวมกันเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างคุณเองกับเพื่อนร่วมงานทุกระดับ ทั้งกับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และลูกน้อง เพราะความสัมพันธ์ฉันพี่น้องส่งผลให้ลดช่องว่างระหว่างบุคคล ลดอคติ ลดปัญหาบุคคล ทำให้เกิดความรัก ความห่วงใจ และเอื้อเฟื้อกันในการทำงาน

ทักษะการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นเพื่อให้งานราบรื่นและสำเร็จยิ่งขึ้น
ทักษะการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นเพื่อให้งานราบรื่นและสำเร็จยิ่งขึ้น

Step 5. มีการประนีประนอม เมื่อความคิด ความเห็นเริ่มหลากหลายตามจำนวนคนทำงาน จึงต้องมีการประนีประนอมทางความคิดให้นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกัน เกิดความสามัคคี และสร้างบรรยากาศการทำงานแบบ win win เพื่อให้ทุกคนมีอารมณ์ร่วมในการทำงานและผลสำเร็จของงาน ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและภูมิใจร่วมกัน

Step 6. พร้อมช่วยเหลือ ไม่จำเป็นต้องรอให้คนอื่นมาขอความช่วยเหลือ คุณสามารถสังเกตุและเสนอตัวเข้าช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้ทันทีอย่างถูกกาลเทศะ เพราะจะสร้างความประทับใจและทัศนคติที่ดีจากคนรอบข้าง

ดังนั้น ทั้งหมด 6 step ของทักษะการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นจึงเป็นกุญแจดอกใหญ่ที่เปิดประตูให้คุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ตามความปารถนาได้ หากคุณมั่นใจว่าทักษะความรู้ความสามารถด้านอื่นมีเพียบพร้อมอยู่อย่างเต็มเปี่ยมแล้ว