วิธีการกินยา?

วิธีการกินยา?
S! Women

สนับสนุนเนื้อหา

ตามข้อมูลทางวิชาการ การกินยาคุมฉุกเฉินทั้งแบบที่มีฮอร์โมนผสม และแบบที่มีฮอร์โมนเดี่ยวมีวิธีการกินเหมือนกันคือ ต้องกิน 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเวลา 72 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ครั้งที่สอง กินหลังจากที่กินครั้งแรกไปแล้ว 12 ชั่วโมง การกินยาคุมฉุกเฉินยี่ห้อโพสตินอร์ (Postinor) หรือ มาดอนนา (Madonna) ก็ให้ใช้วิธีนี้เช่นกัน คือกินเม็ดแรกภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ที่ ไม่ได้ป้องกัน แล้วกินเม็ดที่สองในอีก 12 ชั่วโมงถัดมา

เรื่องล่าสุดของหมวด ผู้หญิงอยากรู้

ดูหมวด ผู้หญิงอยากรู้ ทั้งหมด