31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก
S! Women

สนับสนุนเนื้อหา


วันงดสูบบุหรี่โลกจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม
องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day)

ซึ่งในปีนี้ ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และให้บุคลากรสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบ ภายใต้คำขวัญว่า "Health Professionals Against Tobacco" หรือ " ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่" โดยกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายได้กำหนดให้ใช้ ดอกลีลาวดี เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ปีนี้

สัญลักษณ์การรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2548

สถานการณ์การสูบบุหรี่ของคนไทย
o จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ทำการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากร ปี 2547 พบว่า
o มีผู้สูบบุหรี่ประจำ 9.6 ล้านคน โดยลดลงจากการสำรวจเมื่อปี 2544 ที่มีผู้สูบบุหรี่ประจำ 10.6 ล้านคน
o ผู้สูบบุหรี่เป็นเพศชาย 9,627,686 คน เพศหญิง 525,695 คน
o ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า 6.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 64ของผู้สูบบุหรี่
o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้สูบบุหรี่มากที่สุด คือ 3.5 ล้านคน และกรุงเทพมหานครมีผู้สูบบุหรี่น้อยที่สุดคือ 858,420 คน
o การเจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่เป็นภาระโรคอันดับที่ 2 ของคนไทย รองจากโรคเอดส์ และแอลกอฮอล์เป็นอันดับสาม
o โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยมากที่สุด คือ โรคหัวใจและโรคมะเร็ง
o ปัจจุบันคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ปีละ 52,000 คน หรือวันละ 142 คน หรือชั่วโมงละ 6 คน


เลิกบุหรี่...วิธีไหนดีที่สุด
จากสถิติพบว่า ร้อยละ 80 ของผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ สามารถเลิกได้ด้วยตนเองและผู้ที่เลิกได้สำเร็จส่วนใหญ่ใช้วิธีไม่สูบบุหรี่เลย ในผู้เลิกสูบโดยวิธีค่อย ๆ ลดจำนวนมวนที่สูบลงนั้น ส่วนใหญ่จะไม่สามารถเลิกสูบได้

เคล็ดลับ...ในการเลิกบุหรี่
หากคุณตัดสินใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ให้ปฏิบัติดังนี้

- ทิ้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ให้หมด ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ ที่เขี่ยบุหรี่ และไฟแช็ค
- ตั้งสติให้มั่น เข้มแข็งเมื่อมีอาการหงุดหงิด
- ตัดความเคยชิน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่มักจะทำร่วมกับการสูบบุหรี่ เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- คุมอาหารด้วยการเลือกรับประทานอาหารจำพวกผักผลไม้ให้มากกว่าเดิม
- จดจำเหตุผลที่คุณตัดสินใจเลิกบุหรี่ไว้ให้ขึ้นใจ เพื่อเป็นกำลังใจเวลาท้อ
- เตือนตนเองอยู่เสมอว่า "คุณไม่สูบบุหรี่แล้ว"


ที่มา : ศูนย์ข้อมูล มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ปัจจุบันในสังคมไทยเริ่มมีการตื่นตัวกับเรื่องพิษภัยของบุหรี่กันเพิ่มมากขึ้น หลายหน่วยงานต่างให้ความสำคัญ ในเรื่องนี้ แม้กระทั่งกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่มีการร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและโทษของการสูบบุหรี่ รวมถึงการร่วมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการนำสินค้าที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ มาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์

"We Care" เป็นการรวมกลุ่มกันของเยาวชนเพื่อการรณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่ซึ่งมีกลุ่มแกนนำ 15 คน จาก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยม สาธิตจุฬา ราชวินิตมัธยม บางมดวิทยาและ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล โดยเน้นให้เยาวชนในสังคมเลิกยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ ภายใต้การสนับสนุนของ องค์การอนามัยโลกและมูลนิธิเพื่อการไม่สูบบุหรี่

โดยในวันที่ 31 พ.ค. นี้กลุ่ม We Care จะมีการนำสายรัดข้อมือสีแดงสดที่มีข้อความว่า "NON SMOKING GENERATION" ออกจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการไม่สูบบุหรี่ โดยจะนำออกจำหน่ายที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สยามแสควร์และมาบุญครอง ในราคา 99 บาทต่อ1 เส้น นำรายได้เข้ากลุ่ม We Care เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมรณรงค์ในครั้งต่อๆ ไป

แม้ในทุกวันนี้การสูบบุหรี่ของประชากรไทยมีแนวโน้มที่ลดลงแต่ก็ยังมีผู้เสพติดบุหรี่เหลืออยู่อีกเป็นจำนวนมาก
ซึ่งการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญอันดับที่สองที่ทำให้คนไทยป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เมื่อทราบถึงพิษภัย
ของบุหรี่ที่มีมากมายแล้วคงตัดสินใจได้ไม่ยากที่จะเลิกบุหรี่เสียแต่วันนี้ ก่อนที่จะสายเกินไป...

พิษร้ายของบุหรี่ ต่อสุขภาพ-ความงาม ภาพ 4 สีเตือนภัยบนซองบุหรี่ รวมสื่อรณรงค์เรื่องบุหรี่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
- มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!