ผลวิจัยชี้กิน 2 มื้อลดรอบเอวได้

ผลวิจัยชี้กิน 2 มื้อลดรอบเอวได้

ผลวิจัยชี้กิน 2 มื้อลดรอบเอวได้
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิจัยจากสาธารณรัฐเช็กทำการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกินอาหาร ของผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ระหว่างการแบ่งมื้ออาหารเป็นหลายๆ มื้อ กับการกินอาหารเพียง 2 มื้อ โดยมีปริมาณอาหารเท่าๆ กัน พบการกินอาหาร 2 มื้อสามารถช่วยให้ผู้ป่วยลดน้ำหนักและควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีกว่าผู้ที่กิน อาหารหลายมื้อ

ทีมวิจัยทำการทดสอบกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประเภท 2 หรือโรคเบาหวานที่่ร่างกายผลิตอินซูลินสำหรับควบคุมน้ำตาลได้น้อยผิดปกติ จำนวนทั้งหมด 54 คน ในวัย 30-70 ปี โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 27 คน กลุ่มแรกจะได้รับอาหารวันละ 6 มื้อ ขณะที่กลุ่มที่ 2 จะได้รับอาหารเพียงวันละ 2 มื้อ โดยทั้งสองกลุ่มจะได้รับอาหารโดยเฉลี่ย 1,700 แคลอรีต่อวัน ระยะเวลาการทดสอบ 12 สัปดาห์

ทีมวิจัยเปรียบ เทียบผลการตรวจร่างกายระหว่างกลุ่มที่กินอาหาร 2 มื้อ กับกลุ่มที่กินอาหาร 6 มื้อ ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการควบคุมน้ำตาลสำหรับผู้ป่วยโรคเบา หวานในสาธารณรัฐเช็ก โดยพบว่ากลุ่มที่กินอาหาร 2 มื้อ (ช่วงเช้า และบ่าย) กลับมีน้ำหนักที่ลดลงเฉลี่ย 1.4 กิโลกรัม และรอบเอวลดลง 4 เซนติเมตร มากกว่ากลุ่มที่กินอาหาร 6 มื้อ

ดอกเตอร์ฮานา คาห์เลโอวา จากสถาบันการแพทย์เวชศาสตร์และการทดลองระบุว่าผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ และยังน่าประหลาดใจด้วยเมื่อพบว่าผู้ป่วยที่กิน 2 มื้อ ซึ่งมีความรู้สึกในตอนแรกว่าตนเองอาจหิวในช่วงบ่าย แต่กลุ่มนี้กลับรู้สึกพอใจมากกว่ากลุ่มที่กิน 6 มื้อ อย่างไรก็ตาม ดอกเตอร์คาห์เลโอวา ระบุว่าวิธีการดังกล่าวอาจสามารถประยุกต์ใช้กับผู้ที่ไม่เป็นโรคเบาหวานที่ ต้องการลดน้ำหนักได้ด้วย

ด้านดอกเตอร์ริชาร์ด อีเลียตต์ เจ้าหน้าที่สื่อสารการวิจัยจากสำนักงานโรคเบาหวานในอังกฤษ ระบุว่าการศึกษาดังกล่าวเป็นหลักฐานหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าการลดจำนวนมื้อแต่ เพิ่มปริมาณขึ้น อาจมีประสิทธิภาพกว่าการลดปริมาณและเพิ่มจำนวนมื้อขึ้น อย่างไรก็ตาม ดอกเตอร์อีเลียตต์ ระบุว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาที่มีจำนวนกลุ่มตัวอย่างมากขึ้นต่อไป

(ที่มา:มติชนรายวัน21พ.ค.57)