ฉีดครบหรือยัง? วัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิด-12 เดือน

ฉีดครบหรือยัง? วัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิด-12 เดือน
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

รู้หรือไม่? ผลพวงจาก COVID-19 ทำให้ทารกที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี อย่างน้อย 80 ล้านคนทั่วโลก มีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคฮิตสำหรับเด็ก อาทิ โรคหัด, คอตีบ หรือโปลิโอ เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ส่งผลให้การฉีดวัคซีนที่จำเป็นสำหรับทารกถูก Disrupt หรือถูกขัดขวางไปด้วย

จากการเก็บข้อมูลเรื่องการฉีดวัคซีนใน 129 ประเทศทั่วโลก โดยความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การยูนิเซฟ (UNICEF), Gavi (กลุ่มความร่วมมือระหว่างองค์กรรัฐกับเอกชนในการช่วยเหลือประเทศยากจนในการฉีดวัคซีน) และสถาบันวัคซีน Sabin Vaccine Institute พบว่าในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนที่ผ่านมา มีถึง 53 เปอร์เซ็นต์หรือกว่าครึ่งที่ไม่มีการฉีดวัคซีนให้เด็กในช่วงดังกล่าว

ส่วนเหตุผลที่ผู้ปกครองไม่ได้นำลูกไปฉีดวัคซีนกำหนดนัด มีทั้งผลพวงจากมาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ ทำให้เดินทางออกจากบ้านได้ลำบาก, คุณพ่อคุณแม่กลัวว่าลูกจะติด COVID-19 จึงไม่พาไปโรงพยาบาล และบางส่วนไม่ได้รับข่าวสารข้อมูลเรื่องการฉีดวัคซีน

ขณะที่หลายประเทศมีคำสั่งให้เลื่อนการฉีดวัคซีนในเด็กทารกไปก่อน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติด COVID-19 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก โดยมีถึง 38 ประเทศ ที่ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนโปลิโอออกไปก่อน ขณะที่ 27 ประเทศสั่งเลื่อนการฉีดวัคซีนโรคคอตีบออกไป

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนสำหรับเด็กเล็กถือเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรละเลยเป็นอันขาด เพราะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อย และเป็นการป้องกันโรคร้ายแรงต่าง ๆ อีกทั้งยังส่งผลต่อพัฒนาการการเติบโตของเด็ก ๆ ด้วย ซึ่งวัคซีนพื้นฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เด็กไทยควรได้รับเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้แก่ วัคซีนวัณโรค (BCG), วัคซีนตับอักเสบบี (HB), วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี (DTP-HB), วัคซีนโปลิโอ (OPV), วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR), วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE), วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) และวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT)

โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย กำหนดตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยประจำปี 2563 ไว้ดังนี้

แรกเกิด   
วัณโรค / ตับอักเสบบี (ครั้งที่ 1)

1 เดือน
- ตับอักเสบบี (ครั้งที่ 2)


2 เดือน
- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์
- ฮิบ (ครั้งที่1) ป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียฮิบ
- โปลิโอ ชนิดกิน (ครั้งที่ 1)
- โรต้า (ครั้งที่ 1)


4 เดือน
- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์
- ฮิบ (ครั้งที่ 2)
- โปลิโอ ชนิดกิน (ครั้งที่ 2)
- โรต้า (ครั้งที่ 2)


6 เดือน
- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์
- ฮิบ (ครั้งที่ 3)
- โปลิโอ ชนิดกิน (ครั้งที่ 3)
- โรต้า (ครั้งที่ 3)
- ไข้หวัดใหญ่  (ให้ 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือนในครั้งแรก)


9-12 เดือน
- หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน
- ไข้สมองอักเสบเจอี
- ไข้หวัดใหญ่ (ให้ 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือนในครั้งแรก)