คุณแม่ตั้งครรภ์ ความดันสูง เสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้นะ

คุณแม่ตั้งครรภ์ ความดันสูง เสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้นะ
Hello Khun Mor

สนับสนุนเนื้อหา

จากการศึกษาในปี พ.ศ. 2556 ที่นำเสนอในที่ประชุม Canadian Stroke Congress ระบุว่า คุณแม่ตั้งครรภ์ ความดันสูง หรือมีภาวะความดันโลหิตสูงในระหว่างการตั้งครรภ์ อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองในผู้หญิงที่อาจเป็นอันตรายได้

ปัญหาที่เกิดจากความดันโลหิตสูง

การศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงที่มีภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์ และภาวะครรภ์เป็นพิษ (pre-eclampsia) จะมีความเสี่ยงมากขึ้น ในการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีความเสี่ยงมากขึ้นถึงร้อยละ 40 นอกจากนี้ ผู้หญิงที่มีประวัติมีความดันโลหิตสูงในระหว่างตั้งครรภ์ ยังมีความเสี่ยงมากขึ้น สำหรับโรคหลอดเลือดสมองในอนาคต การตั้งครรภ์ร้อยละสองถึงสาม ประสบกับภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัญหาทางสุขภาพที่พบได้ทั่วไปในระหว่างการตั้งครรภ์ ภาวะความดันโลหิตสูงสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงหลายประการ เช่น การลดลงของกระแสเลือดที่ไปยังรก หรือก่อให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด นอกจากนี้ ภาวะความดันโลหิตสูงยังเป็นสาเหตุให้เกิดอาการเจ็บป่วยอื่นๆ เช่น การผ่าคลอด การคลอดก่อนกำหนด และภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด (placental abruption) และเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ ภาวะความดันโลหิตสูงอาจเป็นอุปสรรคต่อการลำเลียงสารอาหารไปยังทารกในครรภ์ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนด นอกจากนี้ การผ่าคลอดยังก่อให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ อาการบาดเจ็บของอวัยวะภายใน และภาวะเลือดออก

ป้องกันความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง

ถึงแม้ว่าความดันโลหิตของผู้หญิงตั้งครรภ์ จะได้รับการตรวจวัดตลอดช่วงเวลาที่ตั้งครรภ์ แต่ก็ยังคงไม่มีแนวทางที่ชัดเจนหรือเฉพาะเจาะจง ในการตรวจเช็คปัญหาที่สัมพนธ์กับโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อป้องกันโรคนี้ ดังนั้น ผู้หญิงตั้งครรภ์จึงควรสังเกตอาการต่างๆ เช่น การเกิดซ้ำของภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือคอเลสเตอรอลสูง และปัจจัยต่างๆ ที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง เราสามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของภาวะความดันโลหิตสูงในผู้หญิงตั้งครรภ์ได้ แต่ทฤษฎีหนึ่งกล่าวไว้ว่า ผู้หญิงบางรายมีแนวโน้มที่จะมีภาวะความดันโลหิตสูงจากทางพันธุกรรม และมักจะกลับมาหรือเริ่มปรากฏอาการในระยะตั้งครรภ์ อาการอาจกลับสู่ภาวะปกติหลังจากคลอดบุตร แต่ผู้หญิงเหล่านี้จำเป็นต้องเอาใจใส่กับความดันโลหิต และพยายามลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในอนาคต ภาวะความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยที่อันตรายมากที่สุด ที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง การทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะความดันโลหิตสูง จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะในผู้หญิงที่มีประวัติมีภาวะความดันโลหิตสูงที่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ นอกจากนี้ การไปพบแพทย์เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากคุณจำเป็นต้องตรวจว่า ภาวะความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมได้หรือไม่ และส่งผลต่อสุขภาพของคุณหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่คุณมีน้ำหนักมากเกินไป คุณควรพยายามลดน้ำหนักก่อนการตั้งครรภ์ อย่างไรก็ดี เป็นสิ่งจำเป็นในการเตรียมการให้ดีก่อนการมีบุตร เช่น โรคประจำตัวต่างๆ ภาวะความดันโลหิตสูงที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า คุณควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง และสุขภาพของหลอดเลือดโดยรวม สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ผู้หญิงที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ ควรต้องเฝ้าระวังความดันโลหิตของตนอย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิต Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!