เคยลองคิดไหมว่า ถ้ากรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองร้าง ไม่มีต้นไม้และสัตว์ มีเพียงมลพิษ จะทำยังไง?

เคยลองคิดไหมว่า ถ้ากรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองร้าง ไม่มีต้นไม้และสัตว์ มีเพียงมลพิษ จะทำยังไง?

แน่นอนเลยว่าคงเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆ แต่เชื่อไหมว่ากรุงเทพฯ อาจกลายเป็นเมืองร้างจริงๆ เพราะทุกวันนี้ประชากรส่วนใหญ่ยังไม่เห็นถึงความสำคัญกับการสร้างพื้นที่สีเขียว อีกทั้งยังเป็นการทำลายธรรมชาติทางอ้อมอีกด้วย

จากเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO กำหนดไว้ว่าเมืองใหญ่ๆ ควรมีพื้นที่สีเขียวมากกว่า 9 ตร.ม/คน ซึ่งจากข้อมูลของสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พบว่า พื้นที่สวนสาธารณะของกรุงเทพฯ มีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรอยู่ที่ 6.23 ตารางเมตร/คน หากนับรวมประชากรแฝงซึ่งคาดว่ารวมแล้วจะมีประมาณ 10 ล้านคน อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรอยู่ที่ 3.54 ตร.ม/คน เท่านั้น

กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายในการเพิ่มพื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่องตามภายใต้โครงการ Green Bangkok 2030 เป็นการวางแผนและมองพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ ไปข้างหน้าอีก 10 ปี การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละย่านจะเป็นแบบไหน พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่ว่าง ที่รกร้าง และที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์เพื่อนำมาพัฒนาเป็นสวนหย่อม สวนสาธารณะ และสวนป่า โดยเริ่มนำร่อง (ระยะที่ 1) แล้ว จำนวน 11 โครงการ เช่น สวนปิยะภิรมย์ เขตบางกะปิ พื้นที่ 10 ไร่ และสวนสันติพร เขตพระนคร พื้นที่ 2.5 ไร่ เป็นต้น

ธรรมชาตินั้นมีความสำคัญต่อโลกของเราจริงๆ ประโยชน์ของการมีพื้นที่สีเขียวนั้นมีมากมาย ช่วยกันรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านของเรากันนะ

มาร่วมกันสร้างกรุงเทพฯ เป็นมหานครสีเขียวร่วมกัน

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Website: http://bkkgreencity.com/

Facebook: www.facebook.com/prbangkok

Instagram: https://www.instagram.com/prbangkok_/

Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSJeW3R6G/

E-mail : admin@bangkok.go.th

 #bangkokgreencity #มหานครสีเขียวสะดวกสบาย #กรุงเทพมหานคร

[Advertorial]