บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ใช้รูดซื้ออะไรได้ เช็กเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ใช้รูดซื้ออะไรได้ เช็กเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ใช้รูดซื้ออะไรได้ เช็กเลย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อัปเดตปฏิทินวันเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เช็กวันเงินเข้ารูดซื้อสินค้าอะไรได้

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเข้าบัตรวันไหน ใช้รูดซื้อสินค้า ค่าเดินทางอะไรได้บ้าง และกดออกมาเป็นเงินสดได้หรือไม่ เช็กด่วน!

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน
  • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาทต่อเดือน
  • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาทต่อเดือน
 • ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
 • วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม
  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วไปได้รับส่วนลดคนละ 100 บาทตลอด 3 เดือน (เดือน ม.ค.-มี.ค. 66) ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้
  • ร้านหาบเร่ แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับส่วนลดคนละ 100 บาท ตลอด 3 เดือน (เดือน ม.ค.-มี.ค. 66) ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

 • เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ส่วนผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระเงินค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อน จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในภายหลัง

ทั้งนี้ วงเงินค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน 100 บาท และค่าไฟฟ้าวงเงินไม่เกิน 315 บาท ที่จะได้รับทุกเดือนจนถึงเดือน เม.ย. 66 สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ซึ่งวงเงินดังกล่าวที่จะได้รับจะต้องเป็นครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาในอัตราที่กำหนด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ต่อเดือน

 • ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาทต่อเดือน)
 • ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน
 • สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook