ครม. เคาะจ่ายเยียวยาประกันสังคมใน 9 ประเภทกิจการ เพิ่มอีก 16 จังหวัดสีแดงเข้มใหม่

ครม. เคาะจ่ายเยียวยาประกันสังคมใน 9 ประเภทกิจการ เพิ่มอีก 16 จังหวัดสีแดงเข้มใหม่

ครม. เคาะจ่ายเยียวยาประกันสังคมใน 9 ประเภทกิจการ เพิ่มอีก 16 จังหวัดสีแดงเข้มใหม่
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ครม. เคาะเยียวยานายจ้าง-ลูกจ้าง ในประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เพิ่มอีก 16 จังหวัดสีแดงเข้มใหม่เป็นเวลา 1 เดือน

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการเยียวยากลุ่มแรงงาน ทั้งนายจ้าง-ลูกจ้างในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ศบค. ในการยกระบบมาตรการควบคุมไวรัสโควิด-19 จาก 13 จังหวัดเป็น 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ตาก, นครปฐม, นครนายก, นครราชสีมา, นราธิวาส, นนทบุรี, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, ปัตตานี, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, ยะลา, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สงขลา, สิงห์บุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สุพรรณบุรี และอ่างทอง

ซึ่งการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมในพื้นที่สีแดงเข้มนั้นจะใช้หลักเกณฑ์เดิม คือ จะต้องอยู่ใน 9 ประเภทกิจการ ได้แก่ ก่อสร้าง, ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร, ศิลปะ บันเทิง และนันทนาการ, กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ, สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า, สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์, สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน, สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ และสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

สำหรับระยะเวลาให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ โดยกลุ่มแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มเดิมจะได้รับการเยียวยา 2 เดือน (เดือน ก.ค.-ส.ค. 64) ส่วน 16 จังหวัดสีแดงใหม่ จะได้รับเงินเยียวยา 1 เดือน (เดือน ส.ค. 64)

ข่าวเยียวยาประกันสังคม เพิ่มเติม