ครม. เคาะจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม 13 จังหวัดสีแดงเข้มเพิ่มเป็น 2 เดือน

ครม. เคาะจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม 13 จังหวัดสีแดงเข้มเพิ่มเป็น 2 เดือน

ครม. เคาะจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม 13 จังหวัดสีแดงเข้มเพิ่มเป็น 2 เดือน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ครม. เคาะจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม 13 จังหวัดสีแดงเข้มเดิม เป็นเวลา 2 เดือน

ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติการจ่าย เงินเยียวยาประกันสังคม ทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 30 ขยายจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เป็น 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ตาก, นครปฐม, นครนายก, นครราชสีมา, นราธิวาส, นนทบุรี, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, ปัตตานี, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, ยะลา, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สงขลา, สิงห์บุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สุพรรณบุรี และอ่างทอง หรือเพิ่มจากเดิมอีก 16 จังหวัด จำนวน 1 เดือน โดยผู้ที่จะได้รับเงินสนับสนุนจะต้องเป็นกลุ่มแรงงานที่อยู่ใน 9 ประเภทกิจการ ทั้งผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40

นอกจากนี้ยังจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบใน 13 จังหวัดเดิมอีก 1 เดือนรวมระยะเวลา 2 เดือน (เดือน ก.ค.-ส.ค. 64) โดยใช้แหล่งเงินงบประมาณจาก พ.ร.ก. กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท รวมจำนวน 60,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม. ยังเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยากลุ่มคนขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปีในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 40 ได้ โดยให้กระทรวงคมนาคมไปสำรวจเพื่อดำเนินการต่อไป

ข่าวเยียวยาประกันสังคม เพิ่มเติม