สมัครประกันสังคมมาตรา 40 จะเสียสิทธิบัตรทองด้วยหรือเปล่า

สมัครประกันสังคมมาตรา 40 จะเสียสิทธิบัตรทองด้วยหรือเปล่า

สมัครประกันสังคมมาตรา 40 จะเสียสิทธิบัตรทองด้วยหรือเปล่า

ประกันสังคม เฉลยหากใช้สิทธิบัตรทอง และมาสมัครประกันสังคมมาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท สิทธิรักษาบัตรทองยังอยู่หรือเปล่า

นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวในรายการถกไม่เถียงถึงกรณีที่ผู้ที่ถือบัตรทอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้วสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยได้รับจะยังคงอยู่ ไม่ได้หายไปไหน แต่สิ่งที่จะได้เพิ่มขึ้นมาคือ มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการขายรายได้เพิ่มขึ้นมา

ทั้งนี้ กลุ่มแรงงาน "นายจ้าง-ลูกจ้าง" ทั้งในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคม โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเวลา 1 เดือน ครบคลุม 9 กิจการ ได้แก่

 1. ก่อสร้าง
 2. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
 3. ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ
 4. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
 5. ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์
 6. ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
 8. กิจกรรมทางวิชาการ
 9. ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

รวมถึงกิจการ 5 กลุ่มของแอปพลิเคชั่นถุงเงิน จากโครงการคนละครึ่ง เราชนะ (เฉพาะร้านอาหาร-เครื่องดื่ม) ได้แก่

 1. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
 2. ร้าน OTOP
 3. ร้านค้าทั่วไป
 4. ร้านค้าบริการ
 5. กิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่)

สำหรับรูปแบบการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานมีดังนี้

 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินชดเชยของค่าจ้าง 50% (หรือไม่เกิน 7,500 บาท) และได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 2,500 บาท รวมไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน

 • ผู้ประกอบการ จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อหัวของลูกจ้างที่อยู่ในบริษัท สูงสุดไม่เกิน 200 คน

 • ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

อ่านข่าวเยียวยาประกันสังคม เพิ่มเติม