เยียวยาประกันสังคมล่าสุด "นายจ้าง-ลูกจ้าง" ใน 10 จังหวัดแรก คาดรับเงิน 6 ส.ค. นี้

เยียวยาประกันสังคมล่าสุด "นายจ้าง-ลูกจ้าง" ใน 10 จังหวัดแรก คาดรับเงิน 6 ส.ค. นี้

เยียวยาประกันสังคมล่าสุด "นายจ้าง-ลูกจ้าง" ใน 10 จังหวัดแรก คาดรับเงิน 6 ส.ค. นี้

ประกันสังคม เยียวยาล่าสุด คาด "นายจ้าง-ลูกจ้าง" ในระบบผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัดแรก จะได้รับเงินโอนผ่านพร้อมเพย์ 6 ส.ค. นี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 64 เห็นอนุมัติวงเงินกว่า 13,500 ล้านบาท เยียวยากลุ่ม "นายจ้าง-ลูกจ้าง" ตามมาตรการลดผลกระทบไวรัสโควิด-19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากเดิม 10 จังหวัด ได้แก่

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • สงขลา

โดยครอบคลุมใน 9 ประเภทกิจการ

 • กิจการก่อสร้าง
 • กิจการที่พักแรงบริการด้านอาหาร
 • กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
 • กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
 • สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 • สาขาขายส่งและการขายปลีก
 • การซ่อมยานยนต์ สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 นอกจากจะได้รับค่าชดเชยจากเหตุสุดวิสัย 50% ของค่าจ้าง (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) แล้ว ผู้ประกันตนที่มีสัญชาติไทยจะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลเพิ่มเติมอีกคนละ 2,500 บาท โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน 13 หลักเท่านั้น

ส่วนนายจ้างจะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200 คน โดยนายจ้างบุคคลธรรมดาจะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน 13 หลักด้วยเช่นกัน ส่วนนายจ้างสถานะนิติบุคคลจะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง

ทั้งนี้ มาตรการเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ 10 จังหวัด จะได้รับการเยียวยา โดยมีนายจ้างราว 160,000 คน คิดเป็นเงิน 6.4 พันล้านบาท ส่วนลูกจ้างมีจำนวน 2.8 ล้านบาท เป็นเงิน 7.1 พันล้านบาท โดยนายจ้าง-ลูกจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 64 เป็นต้นไป พร้อมคาดว่า นายจ้าง-ลูกจ้างในพื้นที่ 10 จังหวัดจะได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 6 ส.ค. นี้

อ่านข่าวเยียวยาประกันสังคม เพิ่มเติม