ลงทะเบียนเราชนะ ผ่านคุณสมบัติ จะได้รับเงิน 7,000 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตัง เมื่อไหร่?

ลงทะเบียนเราชนะ ผ่านคุณสมบัติ จะได้รับเงิน 7,000 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตัง เมื่อไหร่?

ผู้ลงทะเบียนเราชนะ ขอรับสิทธิ 7,000 บาท 29 ม.ค.-12 ก.พ. 64 หากผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ คลังจะทยอยโอนเงินรายสัปดาห์เข้าแอปฯ เป๋าตังวันไหนบ้าง

ผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน และไม่เคยใช้แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง หากต้องการรับสิทธิ 3,500 บาท 2 เดือน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ. 64 ตั้งแต่เวลา 06:00-23:00 น. หากผ่านคุณสมบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนดก็จะต้องโหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ไว้ยืนยันตนเพื่อขอรับสิทธิ 3,500 บาท ถึง 2 เดือน โดยกระทรวงการคลังจะทยอยโอนเงินเข้า G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตังให้รายสัปดาห์ ดังนี้

วัน/เดือน/ปี รับเงินโอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง
18 ก.พ. 64 2,000 บาท (รวมเงินตกเบิกแล้ว)
25 ก.พ. 64 1,000 บาท
4 มี.ค. 64 1,000 บาท
11 มี.ค. 64 1,000 บาท
18 มี.ค. 64 1,000 บาท
25 มี.ค. 64 1,000 บาท
วงเงินรวม 7,000 บาท

 

ซึ่งวงเงินในแอปฯ เป๋าตังจะใช้ได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ร้านธงฟ้าประชารัฐ, ร้านค้าร่วมคนละครึ่ง และร้านค้า-บริการขนส่งสาธารณะ (แท็กซี่ มอเตอร์ไซต์) ร่วมเราชนะ เริ่มใช้ได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64