วิธีลงทะเบียนเราชนะ เพื่อรับเงิน 7,000 บาท เริ่มลงทะเบียน 29 ม.ค.-12 ก.พ. 64

วิธีลงทะเบียนเราชนะ เพื่อรับเงิน 7,000 บาท เริ่มลงทะเบียน 29 ม.ค.-12 ก.พ. 64

วิธีลงทะเบียนเราชนะ เพื่อรับเงิน 7,000 บาท เริ่มลงทะเบียน 29 ม.ค.-12 ก.พ. 64
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงการคลัง สาธิต วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ เพื่อรับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน เริ่มลงทะเบียน 29 ม.ค.-12 ก.พ. 64 โดยมีช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย ได้เปิดวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "เราชนะ" ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ซึ่งกลุ่มที่จะต้องลงทะเบียนเราชนะหรือกลุ่มที่ 3 นั้น คือ

 1. ผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน
 2. ผู้ที่ไม่ได้รับมาตรการช่วยเหลือจากรัฐใดๆ ทั้งโครงการ "คนละครึ่ง" และ "เราเที่ยวด้วยกัน"

จะมีวิธีลงทะเบียน และรายละเอียดในการสมัครเข้าร่วมโครงการดังนี้

วิธีลงทะเบียนเราชนะ

 1. เข้าหน้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ. 64 ในเวลา 23.00 น.
 2. กดปุ่ม "ลงทะเบียน"
 3. คลิกปุ่มข้อตกลงและกดปุ่ม "ยืนยัน"
  ตัวอย่างการลงทะเบียนเราชนะ ผ่านเว็บไซต์

 4. ข้อมูลที่ต้องระบุคือ
  - กรอกชื่อ นามสกุล
  - ชื่อกลาง ไม่จำเป็นต้องกรอกก็ได้***
  - เลขบัตรประจำตัวประชาชน
  - รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
  - วันเดือนปีเกิด
  - และเบอร์โทรศัพท์

  ขั้นตอนกรอกข้อมูล การลงทะเบียนเราชนะขั้นตอนกรอกข้อมูล การลงทะเบียนเราชนะ

 5. จากนั้นระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ หลังจากได้ OTP ให้นำรหัส OTP มากรอกที่เว็บไซต์ เมื่อกรอกเสร็จระบบจะนำข้อมูลไปตรวจสอบ

   *** โดยขึ้นข้อความว่า ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขในโครงการต่อไป กรณีนี้คือ ลงทะเบียนเรียบร้อย และรอตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 64
  วิธีลงทะเบียนเราชนะ

 6. จากนั้นจะมีข้อความยืนยันว่า เราได้รับสิทธิ "เราชนะ" ซึ่งถ้าอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิเลยทันที และ/หรือ หากมีการเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" และ "เราเที่ยวด้วยกัน" ให้รอตรวจสอบสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. เป็นต้นไป

   *** หากได้รับข้อความว่า "ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่" เนื่องจากท่านอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีนี้คือ ท่านจะได้รับเงินอัตโนมัติ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. เป็นต้นไป

   *** หากได้รับข้อความว่า "ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่" เนื่องจากท่านอยู่ในกลุ่มผู้ลงทะเบียนสำเร็จในโครงการคนละครึ่ง หรือ เราเที่ยวด้วยกัน และผ่านการยืนยันตัวตนเปิดใช้ G-Wallet (ภายในวันที่ 27 ม.ค. 64)  กรณีนี้คือ ท่านไม่ต้องลงทะเบียน โดยรอตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64
  ขั้นตอนลงทะเบียนเราชนะ

 7. เมื่อผ่านการตรวจสอบและได้รับสิทธิแล้ว จากนั้นไปโหลดแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ในสมาร์ทโฟน พร้อมยอมรับเงื่อนไข ยืนยันที่อยู่อาศัยปัจจุบัน ก็จะพบกับหน้าตาของ "เราชนะ"

 8. และเมื่อเงินโอนเข้ามาแล้ว ก็สามารถนำเงินใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลย (สัปดาห์ละ 1,000 บาท) โดยใช้จ่ายตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยวิธีชำระเงินก็คือ กด QR Code เพื่อใช้สแกนระบบจะหักเงินตามยอดใช้จ่ายจริง

อย่างไรก็ตาม สำหรับ กลุ่มประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือนั้น ทางกระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ต่อไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook