พรุ่งนี้ www.เราชนะ.com เปิดชิงสิทธิ 7,000 บาท ใครต้องลงทะเบียนบ้าง

พรุ่งนี้ www.เราชนะ.com เปิดชิงสิทธิ 7,000 บาท ใครต้องลงทะเบียนบ้าง

www.เราชนะ.com เปิดลงทะเบียนขอรับสิทธิรวม 7,000 บาท (แบ่งจ่ายเดือนละ 3,500 บาท 2 เดือน) ได้ แม้ไร้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน และไม่เคยใช้แอปฯ เป๋าตัง

จากมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเราชนะเพื่อเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ พร้อมกับฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่ไปนั้น ด้วยการจ่ายเงิน 3,500 บาท 2 เดือน ให้กับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามที่รัฐบาลกำหนด โดยใช้กรอบวงเงินดำเนินโครงการกว่า 210,000 ล้านบาท

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้เข้าร่วมโครงการเราชนะ จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มที่รัฐบาลมีฐานข้อมูล เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรคนจน กว่า 14 ล้านคน จะได้รับเงินโอนทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียน รวมถึงกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชั่นเป๋าตังจะต้องนำข้อมูลมาคัดกรองว่าผ่านคุณสมบัติตามที่รัฐกำหนดหรือไม่

ส่วนอีกกลุ่มที่จะต้องลงทะเบียนเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 คือกลุ่มที่รัฐบาลไม่มีฐานข้อมูล คือ ไม่ได้ถือบัตรคนจน และไม่เคยใช้แอปฯ เป๋าตัง โดยกลุ่มนี้จะต้องตรวจสอบตนเองในเบื้องต้นว่ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้หรือไม่

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ 7,000 บาท

 1. คนไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม (ยกเว้นมาตรา 39 และมาตรา 40)
 3. ไม่เป็นข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจของรัฐ
 4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
 5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท
 7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

โดยกลุ่มที่ไม่มีฐานข้อมูลดังกล่าว สามารถร่วมโครงการเราชนะได้ ดังนี้

 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ. 64 เวลา 06:00-23:00 น.
 2. จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ในวันที่ 8 ก.พ. 64
 3. หากผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิจะต้องโหลดแอปฯ เป๋าตังมาเพื่อยืนยันตนขอรับเงินเข้า G-Wallet
 4. ได้รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท ในวันที่ 18 ก.พ. 64 จากนั้นในสัปดาห์ถัดไปจะได้ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท

ใช้สิทธิเราชนะได้ที่ไหนบ้าง

 1. ร้านธงฟ้าประชารัฐ
 2. ร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง
 3. ร้านค้า-บริการร่วมโครงการเราชนะ