สัปดาห์หน้า www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพิ่มปุ่มอุทธรณ์ให้กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับ 5,000 บาท

สัปดาห์หน้า www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพิ่มปุ่มอุทธรณ์ให้กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับ 5,000 บาท

โฆษกกระทรวงการคลัง เผย สัปดาห์หน้า www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะเพิ่มปุ่มอุทธรณ์ให้กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับ 5,000 บาท

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com รับ 5,000 บาท จำนวนกว่า 5 ล้านคน จะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ โดยจะมีการ Option ใหม่เพิ่มปุ่มให้อุทธรณ์หน้าเว็บในสัปดาห์หน้า

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รับทราบถึงข้อมูลและการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ทั้งในกรณีที่ระบุว่าไม่เป็นเกษตรกรแล้วตัดทิ้ง รวมถึงกรณีถูกระบบเคลมว่าเป็นผู้ประกอบการแล้ว ขอให้เตรียมข้อมูลไว้เพื่อประกอบการยื่นอุทธรณ์

นอกจากนี้ ยังยืนยันอีกด้วยว่าระบบการตรวจสอบของกระทรวงการคลังผ่านระบบ AI นั้น ไม่ได้มั่วอย่างแน่นอน เพราะกระทรวงการคลังไม่ได้ไปกำหนดว่าใครจะเป็นเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการ หรือเป็นนักเรียน เพื่อไม่ให้เงินเยียวยา แต่เป็นระบบตรวจสอบเจอในฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น ยืนยันว่าระบบที่วางไว้มีมาตรฐาน

อ่านเรื่องเราไม่ทิ้งกันต่อที่นี่